Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Sazba DPH

24. 6. 2022

U zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení má být uplatňovaná základní sazba DPH ve výši 21%.

Dne 22.6.2022 byl na Koordinačním výboru projednán  příspěvek "600/22.06.22 Posouzení služeb od plátců DPH z České republiky, jako je zpětný odběr, přeprava a zpracování odpadního elektrozařízení, nejen z pohledu aplikace sazby DPH" se stanoviskem GFŘ: "I dle názoru GFŘ se ve věci sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení, tak jak je popsáno v příspěvku předkladateli, nic nezměnilo, a i nadále zde má být uplatňována základní sazba DPH ve výši 21 % sazby DPH u zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení".

 Zdroj informace: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp/zapisy-z-jednani/2022 dokument " ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU S KOMOROU DAŇOVÝCH PORADCŮ ČR ZE DNE 22. 6. 2022".