Login shareholdersLogin Recos 4CZ

Elektrowin taking-back of electrical equipment

ELEKTROWIN a.s. was founded on 25th May 2005 as the operator of a collective system by the most prominent producers of large and small household appliances. The company activities are the operation and management of a collective system ensuring that producers pursuant to S. 37g (e) of Waste Act No. 185/2001 Coll., as amended, jointly comply with their obligations as set out in Part 8 of Chapter II of Waste Act No. 185/2001 Coll., as amended, for the separate collection, taking back, treatment, recovery and disposal of waste electrical and electronic equipment.

Take-back points

(available only in Czech)

News

(available only in Czech)
  • Sazba DPH 24. 6. 2022

    U zpětného odběru, přepravy a zpracování odpadních elektrozařízení má…

  • Čtěte nový newsletter 3. 6. 2022

    Právě vyšel nový Newsletter informující o dění uvnitř i vně našeho…

Calendar of events

(available only in Czech)