Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Prodejci a servisy Možnosti a výhody spolupráce

Možnosti a výhody spolupráce

V rámci kolektivního systému provozovaného společností ELEKTROWIN a.s. Vám nabízíme níže uvedené způsoby spolupráce.

Na základě vyplnění dotazníku stvrzení souhlasu se závaznými podmínkami provedete registraci do kolektivního systému. Prosím přečtěte si pečlivě závazné podmínky před vyplněním dotazníku. 

Po registrování Vaší provozovny obdržíte na Váš e-mail potvrzení o registraci (vyplněný registrační dotazník) a můžete využít jednu z níže uvedených variant spolupráce.

  1. Varianta A:
    • Předání zpětně odebraných spotřebičů na místo zpětného odběru zveřejněného na www.elektrowin.cz na základě karty partnera, kterou Vám zašleme (bez nároku na odměnu). 
  2. Varianta B:
    • Předání zpětně odebraného elektrozařízení přímo z provozovny partnera smluvnímu dopravci kolektivního systému. Při převzetí elektrozařízení od konečného uživatele je prodejce oprávněn na vyžádání vystavit konečnému spotřebiteli „Potvrzení o převzetí EEZ“

Závazné podmínky partnera

Příloha č. 1 - Aktuální výše odměn

Informační materiály - bezplatně poskytneme letáky a informační materiály zaregistrovaným posledním prodejcům ke splnění jejich zákonné povinnosti.

V případě zájmu o zaslání kontaktujte provozní oddělení - p. Radim Olšar (radim.olsar@elektrowin.cz) nebo klientské oddělení Ing. Jan Marxt (jan.marxt@elektrowin.cz)

 

On-line registrace posledního prodejce

 

Více informací získáte na našem provozním oddělení:

E-mail: radim.olsar@elektrowin.cz

tel.: 241 091 848

Poznámka:

Rozebrané nebo nekompletní elektrozařízení není povinen prodejce odebírat. Poškozené nebo nekompletní elektrozařízení je možné odmítnout v případě, že ohrožuje zdraví osob z důvodů kontaminace (§ 17, čl. 3, odst. b ZVUŽ). V případě, že nemáte vhodnou plochu pro skladování nekompletních spotřebičů, informujte spotřebitele o nejbližším místě (sběrný dvůr v obci), kde je zřízeno místo zpětného odběru a kde jsou technicky vybaveni na případný únik nebezpečných látek. 

Zpětně odebrané elektrozařízení nesmí být v obalu, protože zpětný odběr obalů není předmětem činnosti kolektivního systému ELEKTROWIN a.s.