Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory Možnosti spolupráce

Možnosti spolupráce

  1. Stabilní sběrné místo zpětného odběru (sběrný dvůr/místo určené ke shromažďování odpadu)
    • Shromažďovací místo musí být zabezpečené a mít zpevněnou plochu, na které je možné shromažďovat volně ložené spotřebiče nebo umístit sběrný prostředek na tyto spotřebiče.
  2. Spolupráce přes dobrovolný svazek hasičů
    • Vhodné pro malé obce, které nemají sběrné místo ani sběrný dvůr a mají aktivní hasiče. Více na www.recyklujteshasici.cz. Obec zajistí sběr i velkých spotřebičů a TV, hasiči získají odměnu a obec ušetří náklady při mobilních svozech.
  3. Mobilní svoz
    • Omezení sběru elektrozařízení a elektroodpadů v rámci mobilních sběrů řešíme uzavřením smlouvy s mobilně sváženou obcí a registrací svozové firmy, která spotřebiče z těchto svozů předává naší společnosti a získává za to finanční odměnu.

Brožura pro obce 2023