Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory

Obce, sběrné dvory

Obce jsou základem sběrné sítě míst zpětného odběru vytvářené společností ELEKTROWIN a.s.

Uzavřením smlouvy je umožněno občanům a podnikatelským subjektům odevzdávat spotřebiče na sběrných dvorech nebo sběrných místech. Povinností výrobců je vytvořit síť sběrných míst ve všech obcích a městských obvodech, nebo částech s počtem obyvatel nad 2000.

Naše společnost neodmítá smlouvy ani s malými obcemi, s počtem více než 1500 smluvních obcí se sběrnými dvory a přes 3000 mobilně svážených obcí dalece tento požadavek překračuje. Některé obce řeší sběr elektrozařízení s pomocí sdružení dobrovolných hasičů, kteří mají možnost se zapojit do programu „Recyklujte s hasiči“.