Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Fakturace

 • Fakturace za zpětně odebraná elektrozařízení:
  • probíhá čtvrtletně, tzn. po ukončení čtvrtletí (10. - 15. den v následujícím měsíci) obdržíte podklad pro fakturaci s přehledem odevzdaných spotřebičů a celkovou částkou k fakturaci.
  • Obec, která je plátcem DPH, k odměně uvedené v zaslaném podkladu pro fakturaci, připočítá DPH v příslušné sazbě DPH.
  • Obec, která není plátcem DPH, fakturuje částku uvedenou v zaslaném podkladu pro fakturaci.
 • Fakturace odměny z Motivačního programu:
  • pokud je odměna z Motivačního programu krácena na základě předložených faktur, kdy jsou pořizovací náklady nižší než 85% nárokované odměny, pak:
   • pro obec, která fakturuje s DPH, je podstatná částka na předložené nákladové faktuře bez DPH,
   • pro obec, která nefakturuje s DPH, je podstatná částka na předložené nákladové faktuře včetně DPH.

Na daňových dokladech prosím uvádějte splatnost 30 dní

V případě jakýchkoliv dalších dotazů či nejasností kontaktujte prosím finanční oddělení:

E-mail: uctarna@elektrowin.cz

tel: 241 091 837