Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Povinnosti výrobců

Povinnosti výrobců

Přehled povinností výrobců elektrozařízení udává zákon č. 542/2020 Sb.

Co říká zákon?

Zákon o výrobcích s ukončnou životností č. 542/2020 Sb., v platném znění, stanovuje výrobcům a dovozcům elektrozařízení (tedy těm, kdo uvádějí elektrozařízení na trh v ČR) povinnost postarat se o tyto výrobky i poté, když doslouží.

Výrobce tedy musí zajistit zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu, jeho zpracování a využití a informování spotřebitele.

Jak to funguje?

Zapojený výrobce vykazuje do kolektivního systému množství elektrozařízení, která jako první uvede na trh v ČR. Za tyto elektrospotřebiče hradí recyklační příspěvky. Kolektivní systém využije recyklační příspěvky na zajištění zákonných povinností daných výrobcům.

Výrobci zůstávají povinnosti týkající se značení elektrozařízení, poskytování informací o složení elektrozařízení za účelem usnadnění jejich následné recyklace a za plnění ustanovení zákona týkající se prevence při výrobě elektrozařízení.

Údaje o počtu elektrozařízení uvedených na trh jsou uchovávány odděleně pod režimem tzv. black boxu. Jsou považovány za přísně důvěrné a je zajištěno bezpečnostními standardy ELEKTROWIN a.s. a použitými HW a SW prostředky, které zaručí, že nikdo kromě zadávající povinné osoby nebude mít k těmto datům přístup. Přenos dat od povinné osoby do účetního systému ELEKTROWIN a.s., včetně výpočtu fakturované částky, je plně zajištěn elektronicky bez ručních zásahů.

Smluvní dokumentace ke spolupráci.

Bližší informace týkající se zákonných povinností nebo registrace do systému Vám poskytne zákaznické oddělení:

E-mail: klienti@elektrowin.cz
tel.: 241 091 833