Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Povinnosti výrobců

Povinnosti výrobců

Přehled povinností výrobců elektrozařízení dle zákona o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ)

Co říká zákon?

Zákon o výrobcích s ukončnou životností č. 542/2020 Sb., v platném znění, stanovuje výrobcům a dovozcům elektrozařízení (tedy těm, kdo uvádějí elektrozařízení na trh v ČR) povinnost postarat se o tyto výrobky i poté, když doslouží.

Výrobce tedy musí zajistit zpětný odběr elektrozařízení a elektroodpadu, jeho zpracování a využití a informování spotřebitele.

Jak to funguje?

Zapojený výrobce vykazuje do kolektivního systému množství elektrozařízení, která jako první uvede na trh v ČR. Za tyto elektrospotřebiče hradí recyklační příspěvky. Kolektivní systém využije recyklační příspěvky na zajištění zákonných povinností daných výrobcům.

Výrobci zůstávají povinnosti týkající se značení elektrozařízení, poskytování informací o složení elektrozařízení za účelem usnadnění jejich následné recyklace a za plnění ustanovení zákona týkající se prevence při výrobě elektrozařízení.

Údaje o počtu elektrozařízení uvedených na trh jsou uchovávány odděleně pod režimem tzv. black boxu. Jsou považovány za přísně důvěrné a je zajištěno bezpečnostními standardy ELEKTROWIN a.s. a použitými HW a SW prostředky, které zaručí, že nikdo kromě zadávající povinné osoby nebude mít k těmto datům přístup. Přenos dat od povinné osoby do účetního systému ELEKTROWIN a.s., včetně výpočtu fakturované částky, je plně zajištěn elektronicky bez ručních zásahů.

VRA002_2022 Smlouva o kolektivním plnění

Čestné prohlášení

Dodatek č.1 ke smlouvě o kolektivním plnění

Aktuální ceník

Ceník platný od 1.1.2024

Bližší informace týkající se zákonných povinností nebo registrace do systému poskytne zákaznické oddělení:

E-mail: klienti@elektrowin.cz

tel.: 241 091 833