Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Obce, sběrné dvory Výhody spolupráce s EW

Výhody spolupráce s EW

 • úspora nákladů spojená se shromažďováním a nakládáním s elektroodpady,
 • snížení množství netříděných komunálních odpadů – úspora nákladů,
 • přiblížení místa, kam může občan obce předat spotřebiče,
 • roční environmentální vyúčtování na základě předaného množství odpadních elektrozařízení,
 • finanční odměny pro obec – podklad pro fakturaci je automaticky zasílán každé čtvrtletí,
 • možnost získat finanční prostředky (až 100 000 Kč za rok) na zabezpečení sběrného místa, jeho zkvalitnění nebo pořízení skladovacího prostředku z Motivačního programu pro obce,
 • jednorázový příspěvek na administrativní náklady spojené se zřízením stabilního místa zpětného odběru,
 • odvoz spotřebičů zdarma do 7 pracovních dnů od objednání,
 • bezplatné ekologické zpracování a recyklace elektrozařízení,
 • bezplatné dodání sběrných prostředků,
 • bezplatné dodání informačních materiálů,
 • finanční příspěvek až 1000 Kč ročně při využití připravených článků a inzerce pro obce v obecních zpravodajích.