Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Informace o systému

Informace o systému

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s zajišťuje plnění povinností výrobců elektrozařízení již od roku 2005, kdy byl prvním kolektivním systém zapsaným na Ministerstvu životního prostředí.

Zajišťuje plnění povinností výrobců a dovozců všech skupin elektrozařízení a provozovatelů fotovoltaických elektráren.

Zajišťuje řešení i pro výrobce a dovozce baterií v rámci spolupráce s KS ECOBAT. V souladu s § 84 odst. 3 Zákona č. 542/2020 Sb. byla dne 23.6.2021 uzavřena Smlouva o spolupráci při plnění povinností stanovených pro zpětný odběr baterií.

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. je založen na principu rovného přístupu ke všem účastníkům systému. Smlouvy s výrobci jsou stejné pro akcionáře i pro další výrobce.

Evidenční číslo kolektivního systému ELEKTROWIN je KH001/05-EC2. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005, B 10027.

Společnost je založena jako nezisková, tzn., že mezi akcionáře nebude rozdělován případný zisk.

Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systém zodpovídá nejen výrobcům elektrozařízení, se kterými uzavřel smlouvu a za které plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, ale i Ministerstvu životního prostředí, kterému o své činnosti předkládá každoročně roční zprávu, a to vždy nejpozději do 30. 6.

Jak se zapojit?

Jste výrobcem elektrozařízení a chcete plnit své zákonné povinnosti prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN a.s.? Vyplňte registrační formulář a my se vám ozveme. Můžete se také obrátit na zákaznické oddělení.

 

Bližší informace týkající se zákonných povinností nebo registrace do systému poskytne zákaznické oddělení.

E-mail: klienti@elektrowin.cz

tel: 241 091 833.