Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Zpětný odběr baterií a akumulátorů

Spolupráce s Ecobat s.r.o.

Společnost ELEKTROWIN a.s. má uzavřenu aktuální smlouvu - Smlouvu o spolupráci se společností Ecobat s.r.o., která umožní maximálně efektivní plnění povinností výrobců stanovených Zákonem o odpadech, v platném znění. V souladu s § 84 odst. 3 Zákona č. 542/2020 Sb. byla dne 23.6.2021 uzavřena Smlouva o spolupráci při plnění povinností stanovených pro zpětný odběr baterií.

  • Výrobci mohou vykazovat množství všech druhů (přenosných, průmyslových i automobilových) baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR do informačního systému RECOS®, provozovaného společností ELEKTROWIN a.s.
  • Spolupráce se týká zejména přenosných baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení či k nim přiložených, ale je možné rovněž vykazovat i baterie samostatně uváděné na trh. Nově je možné vykazovat i baterie průmyslové a automobilové.

Přednosti řešení:

  • přijaté řešení snižuje administrativní zátěž výrobce,
  • Ecobat s.r.o. zajišťuje zpětný odběr baterií a akumulátorů již od roku 2002,
  • možnost vykazovat baterie a akumulátory, a to ve VŠECH ŠESTI skupinách elektrozařízení, nezávisle na tom, zda vlastní elektrozařízení vykazujete do jiných kolektivních systémů řádně zapsaných MŽP pro různé skupiny.

Proč spolupracovat s Elektrowinem? 

 Více informací o způsobu plnění naleznete na www.ecobat.cz

 V souladu se ZVUŽ ECOBAT podává za výrobce, kteří uvádějí na trh baterie a akumulátory, Roční zprávu do dne 30. 6. následujícího roku. Další informace naleznete na webových stránkách www.ecobat.cz.

Dokumentace k bateriím a akumulátorům.