Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Spotřebitelé Financování kolektivního systému

Financování kolektivního systému

Náklady na zajištění zpětného odběru elektrozařízení hradí jejich výrobci a dovozci při uvedení na trh v ČR prostřednictvím tzv. recyklačních příspěvků.

Za každý nově prodaný elektrospotřebič odvedou recyklační příspěvek do kolektivního systému na zajištění jeho budoucí recyklace.

Tak je zajištěno, že i kdyby tento subjekt odešel z trhu ještě před tím, než dojde k potřebě recyklace daného spotřebiče, náklady na jeho ekologickou recyklaci budou dostupné.

Z recyklačního příspěvku jsou hrazeny náklady na zpětný odběr elektrozařízení, opětovné použití, odbornou recyklaci elektroodpadu a informovanost. Jeho výše závisí zejména na náročnosti zpracování daného elektrospotřebiče a možnosti jeho využití.