Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Řešení pro solární panely - výrobci a dovozci

Řešení pro solární panely - výrobci a dovozci

Na výrobce solárních panelů se vztahují zákonné povinnosti od 1. 1. 2013. Od té doby mají povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a odstranění solárních panelů, které po tomto datu uvedou na trh v ČR. S ohledem na životnost těchto panelů, však k naplnění povinností dojde až v horizontu 15-35 let. I kdyby v tu dobu již výrobce, který solární panely na trh uvedl, neexistoval, solární panely musí být zrecyklovány v souladu s legislativou.  

Náš kolektivní systém, založený předními výrobci velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů, funguje úspěšně již od roku 2005. Za tuto dobu jsme vybudovali rozsáhlou síť sběrných míst, navázanou na síť zpracovatelských zařízení.  

Výrobcům domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů úspěšně poskytujeme naplnění zákonných povinností – s ročním sběrem dosahujícím více než 50 tisíc tun elektrozařízení jsme největším kolektivním systémem v České republice. Bezpečně ručíme za pokrytí budoucích nákladů spojených s až dvacetiletou životností spotřebičů v současné době uváděných na trh.