Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2016

28. 7. 2017

Výroční zprávu za rok 2016 si můžete „rozbalit“ v této aktualitě!

  

Vážení partneři, 

s úctou Vám „posíláme“ balík v podobě Výroční zprávy naší společnosti za rok 2016. Po jeho „rozbalení“ v něm najdete zhodnocení činnosti minulého roku společnosti ELEKTROWIN a.s. Rok 2016 byl pro všechny z nás, stejně jako pro všechny z vás, rokem změn. Nějvětší poděkování patří vám, partnerům a dodavatelům naší společnosti.

Výroční zpráva za rok 2016

Naše budoucí kroky jsme v předchozím roce nasměrovali tak, abychom byli schopni naplnit očekávání právě startující nové etapy kolektivních systémů, a to nejen z hlediska legislativního, ale i z hlediska vysokých nároků na kvalitu námi poskytovaných služeb.

S přátelským pozdravem, 

tým ELEKTROWIN a.s.