Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem PRODEJCE Potřebuji souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 21 odst. 1 zákona o odpadech?

Potřebuji souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 21 odst. 1 zákona o odpadech?

POTŘEBUJE POSLEDNÍ PRODEJCE V PŘÍPADĚ ZPĚTNÉHO ODBĚRU POUŽITÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ SOUHLAS S PROVOZOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ,  ODSTRAŇOVÁNÍ, SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ PODLE § 21 ODST. 1 ZÁKONA č. 541/2020 Sb. O ODPADECH?

Pokud jde o zpětný odběr odpadních elektrozařízení, stanoví zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (dále jen zákon o VUŽ) ve svém § 8, odst. 3, že se na tyto druhy odpadů od jejich zpětného odběru až po předání osobě oprávněné k jejich zpracování. 

Zákon o VUŽ nestanoví prodejcům pro vyjmenované druhy odpadů, mezi které patří i odpadní elektrozařízení, podmínku být oprávněnou osobou pro realizaci povinností prodejce zpětného odběru podle § 18 a § 66 zákona o VUŽ (viz znění níže).

Prodejce musí ale plnit zákonem stanovené povinnosti provozovatele místa zpětného odběru (§17, odst. 2, písm. b) – e) a § 17, odst. 3 zákona o VUŽ – viz. znění v odkazu) i když není veřejným sběrným místem – zejména tedy:

  1. bezplatně odebírat odpadní elektrozařízení pouze kus za kus (pračku za pračku, fén za fén) v místě prodeje, nebo dodávky nových elektrozařízení,
  2. prodejny s plochou nad 400 m2 odebírat odpadní elektrozařízení do velikosti 25 cm bez vázání na prodej,
  3. zabezpečit odpadní elektrozařízení na shromažďovacím místě,
  4. předávat odpadní elektrozařízení pouze výrobci/provozovateli kolektivního systému, nebo do provozovny osoby oprávněné ke zpracování.

Pokud se ale prodejce rozhodně být veřejným místem zpětného odběru odpadních elektrozařízení a odebírat od uživatelů jakékoliv spotřebiče bez ohledu na prodej, může tak učinit pouze na základě registrace v našem systému a plnit závazné podmínky.