Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Fakturace, odměny

Fakturace, odměny

Podklady pro vystavení daňových dokladů zasíláme našim dodavatelům s vyčíslením výše jednotlivých čtvrtletních/ročních odměn za sběr EEZ. Pro neplátce DPH se jedná o částky, které bude fakturovat. U plátce DPH se jedná o základ daně a je třeba připočíst příslušnou DPH. Výjimku tvoří obce - plátci DPH, kde správnost vystavení daňového dokladu doporučujeme konzultovat s důvěryhodným daňovým poradcem.

Výše odměny z Motivačního programu dle příslušných kritérií se rozumí:

  • pro obec, která je plátcem DPH – cena předmětu podpory bez DPH,
  • pro obec, která není plátcem DPH – cena předmětu podpory včetně DPH.