Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem PRODEJCE Co se rozumí pod pojmy „místo prodeje nebo dodávky“?

Co se rozumí pod pojmy „místo prodeje nebo dodávky“?

Ustanovení § 37k odst. 4 zákona o odpadech zní takto: „Poslední prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech zajistí, aby konečný uživatel měl při nákupu elektrozařízení možnost bezplatně odevzdat ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení, a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.“   

 Součástí systému zpětného odběru elektrozařízení musí být rovněž možnost při nákupu nového elektrozařízení odevzdat použité elektrozařízení přímo prodejci nového elektrozařízení, jestliže jde o podobný typ a použití, tj. „kus za kus“. Značka výrobce prodávaného nebo zpětně odebíraného elektrozařízení při tom není relevantní. Místem prodeje je prodejna, kde konečný uživatel elektrozařízení nakupuje a místem dodávky např. bydliště konečného uživatele (dle podmínek dodání).