Naše stránky používají cookies, abychom mohli průběžně zlepšovat naši webovou prezentaci. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více se dočtete zde.

Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana FAQ Jsem VÝROBCE/DOVOZCE EEZ Co je elektrozařízení?

Co je elektrozařízení?

Ve smyslu §37g písm. a) zákona č. 185/2005 Sb. o odpadech, v platném znění je elektrickým nebo elektronickým zařízením zařízení, jehož funkce závisí na elektrickém proudu nebo na elektromagnetickém poli nebo zařízení k výrobě, přenosu a měření elektrického proudu nebo elektromagnetického pole a které je určeno pro použití při napětí nepřesahujícím 1000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud.

Příloha č. 7 uvedeného zákona rozděluje elektrozařízení do těchto skupin:

  1. Velké domácí spotřebiče
  2. Malé domácí spotřebiče
  3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
  4. Spotřebitelská zařízení a solární panely
  5. Osvětlovací zařízení
  6. Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů) 7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
  7. Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)
  8. Přístroje pro monitorování a kontrolu
  9. Výdejní automaty

Podskupiny elektrozařízení, které spadají do skupin elektrozařízení uvedených v příloze č. 7 části zákona o odpadech, stanovuje vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)