Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Změny pro obce

Otázka nekompletnosti

V souvislosti s označením nelegálnosti rozebírání spotřebičů před předáním zpracovateli je možné do budoucna uvažovat o zrušení podmínky kompletnosti předávaných elektrozařízení ze strany kolektivního systému ELEKTROWIN a z toho plynoucího nezatěžování obecních rozpočtů náklady na předávání nekompletních spotřebičů přímo zpracovateli.

Rádi bychom vás touto cestou požádali o zprostředkování doporučení vašim občanům, aby elektrozařízení před odevzdáním do sběrných míst nerozebírali, nezcizovali je ze stacionárních kontejnerů a neprodávali je – ani jejich části – ve výkupnách kovů.

Do kontrolní činnosti obce je také možné zahrnout zjištění, zda se tyto spotřebiče nebo jejich komponenty neobjevují ve výkupnách a sběrnách na území obce, a následné doporučení provozovateli takového zařízení na shora uvedené povinnosti v zákoně o odpadech. V případě opakovaného porušení doporučujeme obrátit se přímo na příslušnou OI ČIŽP.

Nezapomeňte, prosím, na naše příspěvky, které můžete od nás získat – až 4,35 Kč/kg velkých spotřebičů a 0,15 Kč/kg chlazení! Více informací o nabídce obcím a příspěvcích naleznete v sekci Obce a sběrné dvory.

Zpět na článek Elektronovela a její dopady