Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Historie společnosti

Historie společnosti

Rok 2023

 • spuštěna osvětová kampaň Zaostřeno na elektrowww.zaostrenonaelektro.cz.
 • všichni spolupracující zpracovatelé splnili povinnou certifikaci dle norem CENELEC.
 • od r. 2005 bylo zrecyklováno více než 600 000 t spotřebičů.

Rok 2022

 • vstoupila v platnost prováděcí vyhláška č. 16/2022 Sb. k Zákonu o výrobcích s ukončenou životností
 • počet registrovaných sborů dobrovolných hasičů překročil 1700
 • Elektrowin získal oprávnění k provozovaní kolektivního systému dle ZVUŽ jak pro všechny skupiny elektrozařízení, tak i pro provozovatele fotovoltaických elektráren
 • bylo zrecyklováno 5 000 000 lednic

Rok 2021

Rok 2020

 • během pandemie covid-19 zajištěn běžný chod svozu elektroodpadu
 • 15 let činnost kolektivního systému Elektrowin

Rok 2019

 • proběhla soutěž statutárních měst Hejbni s elektrem pro lepší život
 • počet registrovaných sborů dobrovolných hasičů překročil 1500

Rok 2018

 • počet registrovaných škol do projektu Recyklohraní překročil 3600
 • přechod na nový informační systém RECOS 4.1

Rok 2017

 • akce Přelez, přeskoč, recykluj se uskutečnila na 45 místech po celé ČR
 • ve spolupráci se zoologickými zahradami byl spuštěn projekt Nakrmte

Rok 2016

Rok 2015

 • zrušení příspěvku na historická (PHE) a příspěvku na nová (PNE) elektrozařízení a zavedení jediného, tzv. Recyklačního příspěvku
 • zahájení realizace projektu zaměřeného na opětovné použití Jsem zpět
 • 10 let činnost kolektivního systému Elektrowin

Rok 2014

 • od roku 2005 bylo zrecyklováno 12 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti přesahující 200 000 tun
 • 12 000 míst zpětného odběru

Rok 2013

 • umisťování speciálních sběrných nádob u prodejců elektra, kteří mají prodejní plochu větší než 400 m2
 • rozšíření zápisu společnosti jako provozovatele kolektivního systému pro všech 10 skupin elektrozařízení

Rok 2012

Rok 2011

 • zahájen projekt na podporu sběru v obcích určený sborům dobrovolných hasičů Recyklujte s hasiči
 • poprvé vyhlášen Železný týden

Rok 2010

 • zahájeno rozmisťování speciálních velkoobjemových kontejnerů, tzv. wintejnerů pro zpětný odběr elektrozařízení
 • zahájena spolupráce s kraji

Rok 2009

 • do zpětného odběru předána miliontá lednice

Rok 2008

 • zavedení Motivačního programu pro obce
 • zahájení rozmisťování sběrných košů u prodejců a obcí
 • zahájení 1. ročníku projektu pro školy Ukliďme si svět
 • zavedení a úspěšná certifikace integrovaného systému managementu podle norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001

Rok 2007

 • zavedení ročního bonusového příspěvku na zpětný odběr elektrozařízení pro prodejce a obce
 • první ROADSHOW – venkovní akce o zpětném odběru elektrozařízení

Rok 2006

 • Elektrowin se stal řádným členem sdružení evropských kolektivních systémů WEEE Forum

Rok 2005

 • založení společnosti ELEKTROWINa.s. jako provozovatele kolektivního systému
 • zápis společnosti ELEKTROWIN a.s. jako provozovatele kolektivního systému skupin elektrozařízení 1, 2 a 6 do Seznamu výrobců vedeného MŽP pod evidenčním číslem KH 001/05-ECZ