Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

Výroční zprávy společnosti ELEKTROWIN a.s.

Výroční zpráva společnosti za rok 2022

Výroční zpráva společnosti za rok 2021

Výroční zpráva společnosti za rok 2020

Výroční zpráva společnosti za rok 2019

Výroční zpráva společnosti za rok 2018

Výroční zpráva společnosti za rok 2017

Výroční zpráva společnosti za rok 2016

Výroční zpráva společnosti za rok 2015

Výroční zpráva společnosti za rok 2014

Výroční zpráva společnosti za rok 2013

Výroční zpráva společnosti za rok 2012

Výroční zpráva společnosti za rok 2011

Výroční zpráva společnosti za rok 2010

Výroční zpráva společnosti za rok 2009

Výroční zpráva společnosti za rok 2008

Výroční zpráva společnosti za rok 2007

Výroční zpráva společnosti za rok 2006

Časopis EWIN:

EWIN 2019/1

EWIN 2018/1

EWIN 2017/1

EWIN 2016/1

EWIN 2015/1

EWIN 2014/1

EWIN 2013/2

EWIN 2013/1

EWIN 2012/2

EWIN 2012/1

EWIN 2011/2

EWIN 2011/1

EWIN 2010/2

EWIN 2010/1

EWIN 2009/2

EWIN 2009/1

EWIN 2008/2

EWIN 2008/1

EWIN 2007/2

EWIN 2007/1

EWIN 2006/2

EWIN 2006/1

Směrnice, zákony a vyhlášky

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností č. 16/2022 Sb.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2011/65/EU ze dne 8. 6. 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních / anglická verze

Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/19/EU ze dne 4. 7. 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) / anglická verze