Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Stanovy společnosti

Stanovy společnosti

Výroční zprávy společnosti

2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012., 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Směrnice, zákony a vyhlášky

Zákon o výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 Sb.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností č. 16/2022 Sb.

Směrnice evropského parlamentu a rady 2011/65/EU ze dne 8. 6. 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních / anglická verze

Směrnice evropského parlamentu a rady 2012/19/EU ze dne 4. 7. 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) / anglická verze

Smluvní dokumentace a ceník

1) ELEKTROZAŘÍZENÍ

VRA002_2022 Smlouva o kolektivním plnění
Čestné prohlášení
Dodatek č.1 ke smlouvě o kolektivním plnění
Aktuální ceník

2) BATERIE A AKUMULÁTORY

Smlouva o kolektivním plnění
Příloha č. 1: Vzor výkazu
Příloha č. 2: Sazebník
Příloha č. 3: Plná moc
Příloha č. 4: Obchodní značky baterií a akumulátorů
Příloha č. 5: Čestné prohlášení
Všeobecné obchodní podmínky

3) FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Zvláštní smlouva o kolektivním plnění pro historické solární panely
Příloha č. 1: Vstupní formulář
Příloha č. 2: Stanovisko MŽP k převzetí plnění povinností provozovatelů "historických" solárních elektráren