Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2016 Projekt „Jsem zpět“ v roce 2016

Projekt „Jsem zpět“ v roce 2016

Projekt „Jsem zpět“ letos umístil 132 spotřebičů

Celkem 38 nejrůznějších zařízení poskytujících sociální a další veřejně prospěšné služby, z toho sedm Klokánků Fondu ohrožených dětí, získalo letos do užívání spotřebiče předané občany ke zpětnému odběru, které vytipoval, prověřil a dal k dispozici kolektivní systém ELEKTROWIN v rámci projektu Jsem zpět. Dohromady jich bylo 132, většinu tvořily pračky, myčky nádobí a chladničky.

Projekt „Jsem zpět“ reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“. Rozumí se tím „použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny“.

Projekt dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným.

Zásadní podmínkou je, aby darované elektro nebylo zneužito k obchodní činnosti. Pak je mohou příjemci získat zcela zdarma. Teprve až definitivně doslouží, předají je k recyklaci.

Kromě ochoty dárců jsou ale nezbytnou podmínkou jeho úspěšného fungování finanční prostředky, které poskytuje ELEKTROWIN z příspěvků svých akcionářů a dalších zaregistrovaných firem.

Rozpočet na rok 2017 se snaží stále rostoucí zájem zohlednit. Zůstává ale velká neznámá v podobě dopadů připravovaného zákona o výrobcích s ukončenou životností, pokud by byl přijat v nešťastné navrhované podobě.

(Ne)stačí zapojit do zásuvky

Spotřebič, který vyhovuje požadavkům na opětovné použití, je ale v zásadě pouze takový, který na sběrném dvoře zapojíte do zásuvky a on funguje, přestože se jej někdo už zbavil.

Dlouhodobé testy, které prováděli odborníci ve zpracovatelských závodech, kam se spotřebiče dostávají ze sběrných dvorů a dalších míst zpětného odběru, ale v minulosti příliš velké množství elektrozařízení vyhovujících této definici neodhalily.

Mezi 153 lednicemi, které prošly rukama certifikovaných techniků, se našlo jen 11 funkčních, mezi 189 dalšími velkými spotřebiči jich stačilo „zapojit do zásuvky“ 14. Vzorek malých spotřebičů obsahoval 411 kusů, z nichž by bylo možné opětovně použít 78, u elektrického nářadí byl poměr dokonce jen 94:3. Zahradní technika na tom byla v procentním vyjádření nejlépe: z 29 sekaček a dalších strojů jich dosud fungovalo 9, tedy 31,03 %.

Zapojení do zásuvky by ovšem jako testovací metoda neobstálo. Nejprve bylo třeba spotřebiče roztřídit na ty, které vykazovaly zjevné a neodstranitelné závady už na první pohled, a pak vyřadit ty se skrytými závadami ohrožujícími bezpečnost. Ty, které v „předkole“ obstály, se pak testovaly opravdu důkladně – u praček bylo například samozřejmostí napustit je vodou.

Mezi 156 testovanými vysavači se tak našlo jen 24 takových, které by mohly po vyčištění ještě nějaký čas sloužit svému původnímu účelu. U ostatních zaznamenali odborníci drobnější závady, které by bylo možné poměrně snadno odstranit a vysavač tak znovu zprovoznit. K nejčastějším patřily poškozené nebo zcela chybějící přívodní kabely.

Proto je tak důležité, aby se v nabídce objevovaly spotřebiče, které lidé odevzdávají právě s cílem pomoci touto formou potřebným.

Na webových stránkách projektu www.jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také formulář, přes který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.

Rozhovor s panem Janem Vaňkem, předsedou FOD

Pan Jan Vaněk byl ředitelem jednoho z Klokánků, kam ELEKTROWIN dodal první elektrospotřebič v rámci dobročinného projektu opětovného použití Jsem zpět. Projekt Jsem zpět byl zahájen v prosinci roku 2014 a od té doby bylo umístěno zhruba 200 spotřebičů do Klokánků po celé České republice. Nyní jsme se ho zeptali, jak konkrétně pomoc vypadá.

  • Pane Vaňku, mohl byste nám popsat, jak a kdy jste se poprvé dozvěděl o projektu „Jsem zpět“?

O projektu „Jsem zpět“ jsem se dozvěděl již v jeho samotném začátku, a to v roce 2014. Prvotní informace o projektu jsem získal od mojí kolegyně, která se pohybovala v tomto oboru, a která mi podrobně popsala, jak celý projekt funguje. Tento projekt byl tak zajímavý, že jsme se do něj za Fond ohrožených dětí okamžitě zapojili.

  • Bylo by možné shrnout a vyčíslit, kolik jste díky darovaným spotřebičům ušetřili, a co jste dětem pořídili za tyto úspory navíc?

Děkuji za tuto otázku. Musím říci, že díky projektu Jsem zpět Fond ohrožených dětí ušetřil nemalé peníze. Celkem se podařilo ušetřit více jak 500 000 Kč. Díky takto uspořeným finančním prostředkům jsme mohli dětem zaplatit pobyty na táborech, a to již po dobu dvou let. Jen připomínám, že nyní máme „v péči“ celkem 264 dětí v našich 17 Klokáncích.

  • Jak prezentujete dětem projekt a jaké jsou jejich reakce?

Dětem vysvětlujeme celý princip projektu. Snažíme se vše vysvětlovat dle schopností jednotlivých dětí. Více elektro zajímá kluky než děvčata. Myslím si, že je důležité vést děti k tomu, aby maximálně šetřily životní prostředí. Přesně toto sleduje projekt Jsem zpět.

  • Co byste vzkázal všem, kdo se rozhodují svůj stále funkční spotřebič odevzdat do sběrného dvora?

Určitě bych chtěl všem sdělit jediné a to, aby rozhodně neváhali. Pokud si někdo vybere novou televizi a stará již nevyhovuje, dovezte ji do sběrného dvora. Tímto krokem totiž pomůžete dobré věci, a to organizacím, které by si jinak výměnu spotřebičů nemohly rozhodně dovolit. Za to bych chtěl všem, kteří takto pomáhají, moc poděkovat. Děkuji také Vám za možnost podělit se s informacemi o tomto smysluplném projektu. Děkuji.

Děkujeme Vám za milý rozhovor a přejeme hodně štěstí a úspěchů Vám i dětem.