Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2016 Novinky v systému odměn

Novinky v systému odměn

Kolektivní systém ELEKTROWIN stanovil pro rok 2017 novou výši odměn pro všechny své registrované partnery za množství vysbíraných spotřebičů předaných k recyklaci.

V reakci na nové podmínky trhu a aktuální situaci v legislativě jsme bohužel byli nuceni přejít k úsporným opatřením a po pečlivé analýze všech procesů vyhlásit výběrová řízení na ceny za zpracování i za logistiku. Přistoupili jsme tím nutně i k nepopulárním opatřením. Rozloučíme se s některými našimi dlouholetými dodavateli a snížíme výši všech motivačních podpor za zpětný odběr.

Věříme, že tato opatření povedou k zapojení více kolektivních systémů do sběru a zpracovávání elektroodpadu zejména z obcí a také, že se MŽP bude podílet na kontrole toku zpětně odebraných elektrozařízení, čímž se podaří plnit zákonné požadavky.

Změny chystané pro prodejce

Zachován zůstává objem finančních prostředků, které jsou určeny pro čtvrtletní odměny. Za bag naplněný malými spotřebiči bude příští rok možné získat 150 Kč, za velký spotřebič 100 Kč a za jednu lednici nebo jiné chladicí zařízení 30 Kč.  

Částky představují mimořádnou čtvrtletní odměnu, kterou můžou prodejci získat po té, co se registrují do kolektivního systému jako sběrné místo, umístí na své prodejně viditelně ceduli s informacemi, které musí podle zákona zveřejnit a umístí speciální sběrný prostředek na malé spotřebiče o objemu 0,25 m3, který dodá ELEKTROWIN. Od ELEKTROWINU také získá informační materiály určené pro spotřebitele, které ze zákona musí každý prodejce při prodeji spotřebitelům poskytovat. Zapojení se do systému zpětného odběru provozovanému společností ELEKTROWIN pomáhá prodejcům i při plnění jejich zákonem stanovené povinnosti zajistit zpětný odběr elektrozařízení na bázi kus za kus. Lze tedy říci, že pro prodejce je tato spolupráce velmi prospěšná, což se prokáže při první návštěvě inspekčních orgánů státu.

Odvoz vysbíraných spotřebičů lze objednat po nashromáždění minimálně pěti kusů velkých spotřebičů, chlazení, 5 bagů s malými spotřebiči, nebo jejich kombinace.

Postup při registraci pro získání odměn zůstává stejný jako v minulosti. Nejprve je třeba se zaregistrovat do kolektivního systému ELEKTROWIN prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.elektrowin.cz.

Změny výše odměn za zpětný odběr vyplácené obcím

I obcí se dotknou úsporná opatření a odměny za zpětný odběr budou plošně sníženy. Výše motivační podpory v roce 2017 za zpětný odběr chlazení klesne na 0,15 Kč za kg a sníží se i odměny hrazené za zpětný odběr velkých a malých spotřebičů – viz tabulka:

Smluvní příspěvek na provoz MZOMimořádné příspěvky pro rok 2017 na nechlazeníCelková odměny za nechlazení (účtované ve čtvrtletí)Výtěžnost nechlazení na obyvateleSmluvní roční odměna za zpětně odebrané chlazení - množství dle výtěžnosti
0,15 Kč/kg0,85 Kč/kg1 Kč/kgdo 0,5 kg/rok0 Kč/kg
od 0,51 do 1 kg/rok0,30 Kč/kg
od 1,01 do 2 kg/rok0,80 Kč/kg
od 2,01 do 4 kg/rok1,20 Kč/kg
nad 4,01 kg/rok2 Kč/kg

Snížen bude i celkový objem podpory obcím v rámci Motivačního programu určeného na zabezpečení sběrných míst na 2 000 000 Kč. Omezeny budou i předměty podpory, ale naopak bude doplněna možnost čerpání na pořízení mobilní nájezdové rampy k WINTEJNERŮM.