Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Komunální politik roku

Komunální političkou roku 2016 se stala Zuzana Čiháková

Vítězové v pořadí už druhého ročníku soutěže Komunální politik roku byli slavnostně vyhlášeni 22. listopadu v nově zrekonstruovaných prostorách Akademie veřejného investování na Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze.

Partnerem jedné z osmi kategorií, která nese název Sociální projekt roku, se stejně jako v roce 2015 stal kolektivní systém ELEKTROWIN. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže, nad níž převzala záštitu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, je vydavatelství Profi Press zastoupené redakcí časopisu Moderní obec. Spolupořadatelství se i letos ujaly Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR.

Soutěžilo se stejně jako při prvním ročníku v osmi kategoriích, každá z nich měla svého partnera. V kategorii Sociální projekt roku se opět vybíral nejlepší projekt péče o seniory, hendikepované a sociálně znevýhodněné občany.

Partnerství ELEKTROWINu bylo zcela logické: připomeňme například projekty Firma A++ nebo Jsem zpět. První z nich pomáhá handicapovaným v chráněných dílnách, druhý reaguje na požadavek zákona zajistit opětovné využití části spotřebičů odevzdaných k recyklaci.

Oceněné projekty

V kategorii Sociální projekt roku, jejímž partnerem byl ELEKTROWIN, zvítězila Zuzana Čiháková, starostka města Kouřim na Kolínsku. Hodnotitelská komise soutěže ji zároveň zvolila celkovou vítězkou.

„Náš projekt slouží k propojení celé komunity obyvatel i organizací, které ve městě pracují. Všichni obyvatelé jej vzali za svůj,“ říká Zuzana Čiháková.

„Máme řadu komorních akcí, na druhou stranu některé mají celorepublikový dosah. Třeba Putování s pohádkou aneb loučení s prázdninami jsme letos organizovali už pošestnácté. Pravidelně se do ní zapojuje kolem 200 dobrovolníků, což na 1780 obyvatel města úžasné číslo,“ uvádí starostka.

Dalším příkladem je podle ní péče o městský park: „Každý může přispět podle svých fyzických schopností. Starší lidé mohou alespoň zasadit květinu, v parku máme také komunitní skalku,“ vysvětluje Čiháková.

„Důrazem na dobrovolnickou práci posilujeme občanskou společnost ve městě,“ dodává vítězka soutěže.

Sedm desítek přihlášených

Odborná hodnotitelská komise vybírala ze sedmi desítek přihlášených projektů z měst a obcí celé České republiky. Posuzovala přitom jednak smysl projektů a jejich využití, ale zejména společenský a ekonomický přínos městu či obci, případně celému regionu. Pozornost věnovala i úloze přihlašovatele (nositele projektu), který přišel s myšlenkou projektu, zasadil se o jeho prosazení v zastupitelstvu či veřejnosti, byl „motorem“ realizace a dojednal s okolními obcemi přesah projektu do celého mikroregionu, dobrovolného svazku obcí, případně dál projekt rozvíjí.

 

Vítězi jednotlivých kategorií soutěže se letos stali:

  • Kategorie Sociální projekt roku - Zuzana Čiháková, starostka města Kouřim na Kolínsku
  • Kategorie Děti a rodiče - Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice na Rokycansku
  • Kategorie Sport a veřejné zdraví - Filip Kořínek, starosta města Černošice v okrese Praha-západ
  • Kategorie Kulturní a vzdělávací činnost - Ladislav Kubín, místostarosta obce Slavkov na Opavsku
  • Kategorie Odpadové hospodářství - Martin Ander, náměstek primátora statutárního města Brna
  • Kategorie Veřejná zeleň - Věslav Michalik, starosta obce Dolní Břežany v okrese Praha-západ
  • Kategorie Dopravní projekt roku - Pavel Žerníček, starosta obce Rapotín na Šumpersku
  • Kategorie Ekologický projekt roku - Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

 

Více informací najdete na webových stránkách soutěže komunalnipolitikroku.cz.