Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2016 Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Vážení přátelé,

v úvodníku k našemu již třetímu elektronickému newsletteru se musím vrátit na závěr mého úvodního slova k jarnímu vydání našeho periodika EWIN.

Vyjádřil jsem tehdy totiž mírný optimismus, že legislativa upravující naši činnost se snad konečně posune směrem ke zrovnoprávnění podmínek pro činnost kolektivních systémů. Bohužel se tak nestalo a Ministerstvo životního prostředí opět ustoupilo odpadové lobby na úkor oprávněných požadavků těch, kteří zpětný odběr financují, tj. výrobců elektrospotřebičů.

Nejen že úředníci do návrhu zákona doslova „nacpali“ tzv. Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl právě ten institut, od kterého jsem si hodně sliboval a který měl zrovnoprávnit podmínky pro činnost kolektivních systémů.

Ti, kteří se o „likvidaci“ kontrolního centra nejvíce zasloužili (tj. hlavně odpadářské a šrotařské asociace), argumentují tím, že stačí posílit kontrolní činnost MŽP. Nic proti tomu, kdybychom ovšem s efektivitou této kontrolní činnosti neměli jedenáctileté zkušenosti… Ostatně o kvalitě celého návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností nejlépe svědčí fakt, že jej Legislativní rada vlády vrátila MŽP k přepracování!

Tolik tedy k aktuálnímu stavu legislativy. Vede to celé k jednomu - ELEKTROWIN už nechce být nadále tím, kdo táhne větší část zpětného odběru, než mu dle uvedení na trh přísluší. Navíc plníme povinnosti výrobců, tak jak jsou popsány v zákoně, za cenu nemalých investic do vybavení sběrné sítě a s tím spojenými náklady na její udržování a motivaci ke sběru. Výsledkem naší poctivosti je, že výrazně překračujeme kvótu 40 %, kterou stanovuje směrnice EU České republice pro rok 2016.

Proto musíme pro  příští rok vyhlásit razantní úsporná opatření, která se dotknou jak nás, tak i našich dodavatelů a spolupracujících subjektů. Pokud bychom popsané zásadní změny neudělali, museli bychom přistoupit ke zvýšení příspěvků placených výrobci, což by byla voda na mlýn našim konkurentům.

Letošní rok jsme věnovali analýze všech našich procesů s cílem získat ty správné argumenty pro jednání s našimi dodavateli. Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku. Bohužel musíme přistoupit i k nepopulárním opatřením – rozloučíme se s některými našimi dlouholetými dodavateli, snížíme odměny za zpětný odběr a omezíme také naše informační a poradenské aktivity. Možná se zeptáte, co si od toho všeho slibujeme. Odpověď je velmi jednoduchá –  doufáme, že se na zpětném odběru konečně začne podílet více kolektivních systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními systémy. Pokud by se to podařilo, nebudeme skutečně potřebovat koordinační centrum. Jen mám strach, abych se toho dožil.

Závěrem – přeji Vám hodně zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce a v konci roku 2016 hlavně pevné nervy.

Váš

Roman Tvrzník

Předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.