Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

ELEKTROWIN slavil 10. výročí, při tradičním Železném týdnu navštívil deset měst

Přinést nepotřebný elektrospotřebič, přiložit ruku k dílu, pomoci zbavit Česko elektroodpadu a navíc zanechat svůj otisk na stěně recyklace mohl během letošního září každý, kdo se zúčastnil některé ze zastávek tradičního Železného týdne kolektivního systému ELEKTROWIN.

Železný týden, který navazuje na tradici „železných sobot“ spojenou se sběrem kovového odpadu, se uskutečnil už popáté. Letos byl navíc spojen s připomenutím 10. výročí založení největšího českého kolektivního systému pro sběr a recyklaci spotřebičů ELEKTROWIN a.s. Za deset let činnosti se ELEKTROWINU podařilo vysbírat a zrecyklovat miliony spotřebičů.

Partnery byly jako každoročně krajské úřady i jednotlivá města. Poděkování patří Olomouckému kraji a statutárnímu městu Přerov, Moravskoslezskému kraji a Opavě, Ústeckému kraji a Mostu, Karlovarskému kraji i samotným Karlovým Varům, Středočeskému kraji a Kladnu, Pardubickému kraji a Chrudimi, Jihočeskému kraji a Českým Budějovicím a v neposlední řadě Magistrátu města Jihlavy.

Rekordní září 2015

I když jsou Češi aktivní celoročně a díky tomu Česká republika zatím bez problémů plní své závazky vůči Evropské unii, zářijové Železné týdny vždy přinášejí ještě lepší výsledky. Za třetí čtvrtletí se díky ELEKTROWINU podařilo vysbírat 9236 tun starého elektra, na září z toho připadá 3166 tun.

Vysoce nadprůměrný je ostatně celý rok 2015. I když obsáhleji se o předběžných letošních výsledcích zmiňujeme na jiném místě, neškodí zde připomenout, že za první tři letošní čtvrtletí se ke zpracování dostalo prostřednictvím sběrné sítě ELEKTROWINU 26 195 tun vysloužilých spotřebičů, zatímco v roce 2014 jich za stejné období bylo 22 097 tun. A to si loňský rok po právu vysloužil označení rekordní!

Češi recyklovali všemi deseti

Během září se význam recyklace připomenul postupně obyvatelům a návštěvníkům deseti českých, moravských a slezských měst. Na náměstích a dalších místech se uskutečnil program, během kterého každý, kdo sem přinesl vysloužilý spotřebič, mohl otisknout své dlaně na stěnu recyklace. Ta se stala symbolem odhodlání zbavit Česko elektroodpadu. Celou akci letos spojovalo heslo Recyklujte všema deseti.

První setkání se uskutečnilo v Kroměříži, poslední v Jihlavě. Ve všech městech bylo možné staré spotřebiče zároveň odevzdat přímo při akci a ještě za to získat odměnu. Dopolední hodiny byly zaměřeny na školy a školky, protože výchova k ekologickému myšlení začíná už u nejmenších dětí. Malí i velcí návštěvníci zažili show s bublinami na téma recyklace, mohli si vyzkoušet svůj postřeh ve hře Lovec světla nebo najít řešení různých hlavolamů. Ti nejmenší pak mohli využít skákací hrad ve tvaru rychlovarné konvice.

Jako nejaktivnější sběrači se projevili obyvatelé Kroměříže, kteří při akci na Velkém náměstí naplnili šest bagů o objemu 250 litrů. Do každého se přitom vejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně šest až osm vysavačů či mikrovlnek.

Celkem pět vaků na staré elektro se podařilo naplnit v Přerově, po čtyřech v Opavě a Mostě. Obyvatelé Karlových Varů, Kladna a Chrudimi přispěli spotřebiči, které vydaly na tři bagy, v Náchodě se podařilo naplnit dva, po jednom v Českých Budějovicích a Jihlavě.

Vysloužilce z domácností ovšem mohl každý zdarma odevzdat nejen během akcí Železného týdne, ale v kterémkoli ze sběrných míst v celé ČR, a to po celý rok. ELEKTROWIN už jich ve spolupráci s městy a obcemi, prodejci elektra nebo třeba dobrovolnými hasiči vytvořil na 13 000.

Železné týdny 2011–2014

První Železný týden v roce 2011 proběhl pod heslem Nenechme se zasypat. Na Moravském náměstí v Brně a náměstí Míru v Praze vyrostly hromady vysloužilých spotřebičů. Cílem bylo upozornit na to, že se vysloužilé elektrospotřebiče mají odevzdávat v místech k tomu určených, tedy místech zpětného odběru.

Roku 2012 se projekt Železný týden uskutečnil podruhé. Na pražském náměstí Míru a olomouckém Horním náměstí se při něm objevily modely historických elektrospotřebičů v nadživotní velikosti. Lidé měli nejen možnost dozvědět se vše o zpětném odběru, ale dokonce mohli svého vysloužilce přinést i na náměstí, kde jej převzaly finalistky soutěže Miss hasička.

Železný týden v roce 2013 se odehrával pod heslem Zocelte se v recyklaci. Na náměstích velkých měst běžel program, při němž siláci ukazovali kolemjdoucím „sílu recyklace“ a půvabné finalistky Miss hasička od nich vybíraly spotřebiče do přistavených kontejnerů.

V dalším ročníku Železného týdne se roku 2014 staly partnery ELEKTROWINU krajské úřady a v jednotlivých regionech také oblastní muzea. Za odevzdaný spotřebič čekala návštěvníky vybraných muzeí sleva na vstupném a dárek jako odměna za šetrný přístup k životnímu prostředí. Navíc mohli navštívit unikátní Recyklatorium.