Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Projekt Jsem zpět se úspěšně rozběhl

Stále více lidí se zapojuje do projektu Jsem zpět zahájeného na sklonku roku 2014. Projekt dává možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, přitom jsou ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, s garancí bezpečného provozu, dále sloužit potřebným.

Patronátu nad projektem se ujali herec Pavel Nový, ochrnutý Muž roku 2009 Martin Zach a spisovatel Michal Viewegh. Ti všichni zažili návrat do života na vlastní kůži.

„I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji,“ říká Michal Viewegh. Před časem mu praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.

Dárcům slouží webový formulář

Na webových stránkách projektu je umístěn formulář pro možnost nabídnout spotřebič k opětovnému použití. Odborníci spolupracující s ELEKTROWINEM posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje, přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů. Zásadní podmínkou je, aby darované elektro nebylo zneužito k obchodní činnosti.

Pilotní fáze projektu začala už na sklonku roku 2014, kdy ELEKTROWIN zprostředkoval nabídku prvních použitých spotřebičů s garancí neziskovým organizacím věnujícím se obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí. Spotřebiče putovaly do některých Klokánků, kde slouží tetám a dětem při úklidu, vaření a podobných každodenních činnostech.

Kromě Klokánků v Praze, Brně nebo Dlouhé Loučce získala zánovní spotřebiče například také obecně prospěšná společnost Modrý klíč. Ta poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením.

Příjemci získávají spotřebiče bezplatně. Teprve až definitivně doslouží, předají je k recyklaci.

Bezpečnost garantují servisy, náklady hradí výrobci

Prvním krokem bylo vybudování specializované sběrné sítě. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, otestují jejich funkčnost tak, aby vyhovovaly platným předpisům, provedou na nich potřebné opravy, pokud jsou nutné, a potvrdí, že budou dále bezpečně fungovat.

Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména kvůli nákladům na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. O náklady se dělí výrobci elektra, kteří jsou do tohoto kolektivního systému zapojeni.

Předseda FOD Jan Vaněk: Díky darovaným spotřebičům jsme ušetřili čtvrt milionu

V rámci projektu Jsem zpět byl Fond ohrožených dětí (FOD) první neziskovou organizací, se kterou ELEKTROWIN navázal spolupráci. Jeho současného předsedy Jana Vaňka jsme se zeptali na dosavadní zkušenosti s fungováním projektu.

Co přinesla FOD spolupráce s ELEKTROWINEM?

Především velkou úsporu finančních prostředků. Kdybychom všechny spotřebiče, které nám byly v rámci projektu Jsem zpět dodány, museli nakupovat, dělalo by to k dnešnímu dni téměř čtvrt milionu korun. Nemusím zastírat, že je to v současné době, kdy se potýkáme s finančními problémy, obrovská pomoc. Navíc spolupráce organizačně funguje velmi dobře, ELEKTROWIN rychle reaguje na potřeby Klokánků, které mu sdělují přímo vedoucí našich zařízení.

Jak slouží spotřebiče, které dostaly Klokánky jako první na sklonku roku 2014?

Pokud mám informace z jednotlivých Klokánků, jsou bezporuchové a slouží velmi dobře.

Kolik spotřebičů zatím FOD takto získal a jaké to byly?

Do dnešního dne jsme dostali 24 spotřebičů. Z toho bylo nejvíc praček – celkem deset, dvě sušičky na prádlo a stejný počet elektrických sporáků, dále pět chladniček a čtyři mrazničky.

Máte představu o tom, kolik se na nich uvařilo jídel, kolik se v nich vypralo prádla…?

Tak to opravdu nevím. Možná nějaký matematik by spočítal, kolik jídel spotřebuje čtyřčlenná rodina a kolikrát týdně musí prát. Tyto spotřebiče slouží dětem a tetám, které jsou v bytech většinou po čtyřech, tedy zhruba jako čtyřčlenné rodiny. Ale promiňte, matematik ani žena v domácnosti nejsem, takže vám na tuto otázku asi neodpovím.

Byly uspokojeny všechny vaše požadavky, nebo existuje něco jako „úzký profil“?

Klokánky nahlásily své požadavky na spotřebiče a ty ELEKTROWIN postupně zajišťuje. Ale vznikají i nové – například v Litoměřicích dostali sušičku na prádlo a jsou z ní úplně nadšení, takže projevili přání získat ještě jednu. Sušili totiž prádlo v případě nepříznivého počasí na chodbách, a to vedlo k výskytu plísní. Co mají sušičku, plísně zmizely.

Moc bych chtěl za tuto pomoc poděkovat. Fond má stále velké finanční problémy a bude ještě chvíli trvat, než se vymaní z této nedobré situace. Jak jsem se dozvěděl, nejsou to jen Klokánky, které potřebují každou korunu, aby zajistily kvalitní péči o svěřené děti, ale i jiná zařízení poskytující dětem okamžitou pomoc. Každého daru si proto nesmírně vážíme.