Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Princip kolektivního systému

Princip kolektivního systému

ELEKTROWIN a.s. je provozovatelem kolektivního systému pro zpětný odběr elektrozařízení.

Kolektivní systém ELEKTROWIN a.s. je založen na principu rovného přístupu ke všem účastníkům systému. Smlouvy s výrobci jsou stejné pro akcionáře i pro další přidružené výrobce. Evidenční číslo kolektivního systému ELEKTROWIN je KH001/05-EC2. Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 10027, sp. zn. F 72324/2005, F 76767/2005, B 10027.

Výše recyklačního příspěvku je stanovena pro všechny účastníky kolektivního systému stejně.

Společnost není založená za účelem dosahování zisku, tzn., že mezi akcionáře není rozdělován případný zisk.

Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systém zodpovídá nejen výrobcům elektrozařízení, se kterými uzavřel smlouvu a za které plní povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, ale i Ministerstvu životního prostředí, kterému o své činnosti předkládá každoročně roční zprávu, a to vždy nejpozději do 30. června následujícího roku.

Kolektivní systém neručí za značení a materiálové složení výrobku. Tyto povinnosti musí každý výrobce plnit samostatně.