Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2014 Vyřazené spotřebiče mohou sloužit dál. Víme, jak na to!

Vyřazené spotřebiče mohou sloužit dál. Víme, jak na to!

Plně funkční zpětně odebrané spotřebiče zamíří ještě před letošními Vánoci k opětovnému použití za novými uživateli. Těmi budou Klokánky a azylové domy Fondu ohrožených dětí.

Pečlivé testování možných postupů prováděné kolektivním systémem ELEKTROWIN vedlo k nalezení funkčního modelu, který je systémovým řešením institutu opětovného použití jako součásti zpětného odběru elektrozařízení.

Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Za tím účelem ELEKTROWIN oslovil již vybudovanou síť servisních gestorů, kteří budou viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vyberou vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich potřebné opravy a potvrdí, že budou dále bezpečně fungovat.

ELEKTROWIN nabídne tyto spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. Fond ohrožených dětí (FOD) je zatím první, kdo shromáždil požadavky na vybavení svých zařízení. Zapotřebí jsou především velké domácí spotřebiče, jako lednice nebo pračky. Až spotřebič jednou skutečně doslouží, předají jej pracovníci FOD zpět společnosti ELEKTROWIN, jež zajistí jejich ekologickou recyklaci.

                                       

Testy prošly stovky elektrozařízení

Tomu všemu předcházely dlouhodobé testy. Zkoumalo se při nich, kolik z elektrozařízení dodaných do zpracovatelských závodů je vlastně způsobilých ještě nějakou dobu sloužit.

Když se například z tohoto hlediska posuzoval vzorek 153 lednic, našla se mezi nimi jen jedna funkční. Mezi 189 dalšími velkými spotřebiči vyhovělo čtrnáct. Vzorek malých spotřebičů obsahoval 411 kusů, z nichž by bylo možné opětovně použít 78, u elektrického nářadí byl poměr dokonce jen 94 : 3. Zahradní technika na tom byla v procentním vyjádření nejlépe: z 29 sekaček a dalších strojů jich dosud fungovalo devět, tedy 31,03 %. Ani jeden z těchto výrobků však neodpovídal bezpečnostním požadavkům, aby je bylo možné s klidným svědomím předat k jejich opětovnému použití.

Podle zákona o odpadech se přitom opětovným použitím rozumí „použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny“.

Nejprve bylo třeba spotřebiče roztřídit na ty, které vykazovaly zjevné a neodstranitelné závady už na první pohled, a pak vyřadit ty se skrytými závadami ohrožujícími bezpečnost. Ty, které v „předkole“ obstály, se pak testovaly opravdu důkladně.

Volba padla na servisní gestory

Ukázalo se tedy, že jít touto cestou je v zásadě možné, vybírat vhodné spotřebiče tímto komplikovaným způsobem by ale bylo velmi neekonomické. Proto padla volba na autorizované servisy, které jsou zároveň místy zpětného odběru – přesněji řečeno servisní gestory spolupracující s kolektivním systémem ELEKTROWIN.

Sem je možné přinést ještě použitelné spotřebiče. Pokud vyhoví nastaveným kritériím ohledně stáří, energetické třídy a podobně, stačí, když dosavadní majitelé písemně vyjádří souhlas s jejich opětovným využitím.