Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2014 Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní

Kompletnost spotřebičů předávaných k zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozornost.

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a zdraví i bezpečnost osob.

Proto se kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic z 3. listopadu objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit

Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce mezi 25–30 %. Cílem společnosti ELEKTROWIN je tento podíl neustále snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.

Ne vždy se však jedná o zloděje, někdy je nekompletní chladnička do sběrného místa již dodána jejím dosavadním uživatelem, někdy si takto „přilepší“ samotná obsluha sběrny. V minulosti bylo třeba řešit i případy, kdy některé důležité komponenty demontovali i pracovníci smluvního dopravce.

Co říká zákon

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným do všech smluvních míst, ze kterého je patrné, o které části se jedná. Argument chybějících poliček, vypínačů nebo kabelu, tak často zneužívaný pro zařazení pračky a sporáku mezi odpadní kovy a předání výkupně, tedy neobstojí.

Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela platná od 1. října 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití nebo odstranění“.

Existuje tedy přímý zákaz jakéhokoli zásahu do integrity elektrozařízení – spolu s novelizovaným ustanovením o omezeném okruhu subjektů oprávněným k přijetí elektrozařízení a zacházením s elektroodpady je silným nástrojem pro kontrolní činnost. Nelze tvrdit, že to rozebírání zabrání, ale je možné poukázat na to, že je to nelegální.

Při zavedení tohoto ustanovení do praxe nám umožňuje připravit se na zrušení omezení pro přebírání nekompletních spotřebičů.