Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení

Společnost ELEKTROWIN a.s. má již od roku 2008 zaveden plně funkční integrovaný systém řízení – pro normy ISO 9001 systém managementu kvality, ISO 14001 systém environmentálního managementu a ISO 27001 systém řízení bezpečnosti informací. Systém je certifikován pro všechny normy společností TAYLLORCOX s.r.o.

Závěrem každoročních dohledových, resp. recertifikačních auditů je skutečnost, že společnost dlouhodobě splňuje požadavky na shodu se všemi ISO normami, pro které byla certifikována.

Politika integrovaného systému managementu

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Certifikát ISO 27001