Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2022 Vybírali jsme dopravce a zpracovatele

Vybírali jsme dopravce a zpracovatele, změnili jsme regionální rozdělení svozů

Po pěti letech, kdy Elektrowin spolupracoval s osvědčenými zpracovateli a dopravci, jsme kvůli požadavkům zákona 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (ZVUŽ) vypsali v loňském roce nová výběrová řízení pro obě tyto oblasti.

Zákon totiž v § 44 odstavec 6 písmeno b) stanoví, že provozovatel kolektivního systému je mimo jiné povinen zveřejňovat na svých internetových stránkách informace o postupu výběru osob poskytujících služby v oblasti nakládání s výrobky s ukončenou životností.

Výběrové řízení na zpracovatele bylo vypsáno v červnu a vyhodnoceno v prosinci 2021. Jedním z významných kritérií při něm byl požadavek na optimalizaci nákladů. Nově vybraní zpracovatelé s námi spolupracují od 1. 1. 2022.

Zpracovatelé

Výběrové řízení na dopravce bylo vypsáno v listopadu 2021 a vyhodnoceno v lednu 2022. Mezi kritérii byl například požadavek na optimalizaci nákladů, minimalizaci překládek, obzvláště pak snaha nepřekládat chlazení. Došlo také k rozdělení území ČR na osm regionů. Noví dopravci s Elektrowinem spolupracují od 1. 2. 2022.

Dopravci

Zpět na Newsletter 2022