Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2022 Nová povinnost zpracovatelů

Zpracovatelé mají novou povinnost: získat certifikaci

Jako kolektivní systém pro sběr a zpracování vysloužilých spotřebičů bude Elektrowin od 1. 7. 2023 moci spolupracovat jen s takovými zpracovateli, kteří budou mít dokončený proces certifikace. Ani nás, ani naše smluvní partnery ale tento požadavek zákona o výrobcích s ukončenou životností nezaskočil.

Všichni, jimž předáváme spotřebiče ke zpracování, už příslušnou certifikací prošli, nebo certifikační proces zahájili. Ten je přitom časově dosti náročný. Pro ty, kdo se na něj teprve chystají, přitom platí: Pokud jej chtějí úspěšně dovršit koncem června 2023, aby byli k 1. červenci připraveni dostát požadavkům zákona, musí jej zahájit nejpozději letos v září.

Přitom je nutné počítat i s případnou úpravou procesu, zaváděním opatření k nápravě apod. U menších zpracovatelů s ruční demontáží může být průběh rychlejší. U větších zpracovatelů s mechanickým zpracováním, kde jsou zahrnuty i laboratorní analýzy, je vhodné počítat s delším časovým úsekem.

V podstatě jde o prověření souladu se zákonnými postupy a EN (CENELEC) normami. Zpracovatelé budou muset dodržovat stanovené postupy pro zpracování jednotlivých typů EEZ s nejčastějším výskytem, garantovat jednotnou kvalitu výstupních materiálů, respektovat podmínky pro odběratele těchto materiálů za účelem jejich využití nebo odstranění, a také provádět pravidelné batch testy (ověření materiálové výtěžnosti na testovaném vzorku).

Certifikační orgán přitom musí být držitelem akreditace vydané Českým institutem pro akreditaci. Vlastní ověření u zpracovatele provádí certifikační orgán prostřednictvím auditora, který získal osobní certifikát udělený orgánem certifikujícím osoby.

V současné době je v České republice akreditovaným certifikačním orgánem, který v této oblasti splňuje stanovené požadavky, společnost WEEELABEX Organisation. Seznam certifikovaných auditorů je zveřejněn na webových stránkách WEEELABEX (viz LIST OF CERTIFIED WEEELABEX AUDITORS - Weelabex).

Zpět na Newsletter 2022