Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2022 Nekompletnost - problém, který nás stále provází

Nekompletnost - problém, který nás stále provází

Jedním z pojmů, které se objevují po celou dobu fungování systému zpětného odběru vysloužilých spotřebičů v ČR – tedy už od roku 2005 – je nekompletnost. Byli bychom raději, kdyby se už dávno stal archaismem, jehož význam si vybaví jen pamětníci. Bohužel je stále každodenní realitou.

Elektrowin nijak nelimituje množství ani stav přebíraných elektrozařízení, byť mohou být výrazně nekompletní. V situaci, kdy výkupny nesmějí vykupovat elektrozařízení ani jeho části, víme, že by s odbytem nekompletních zařízení mohl nastat problém. O to více však usilujeme o nápravu a chceme zajistit, aby elektrozařízení byla kompletní v co největší míře.

I když je asi zbytečné to připomínat, je faktem, že mnoho spotřebičů, zejména staršího data výroby, které se objevují ve sběrné síti, obsahuje nebezpečné látky. Ty při neodborném zacházení, například demontáži kompresorů chladniček, mohou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.

Podle našich zkušeností u spotřebičů nejčastěji chybějí tyto části:

  • chlazení – potrubí a kompresory (zda je kompresor součástí chlazení v době předání vidí i obsluha sběrného místa a má možnost informovat občany o škodlivých důsledcích jejich odstraňování)
  • velké spotřebiče – motory
  • mikrovlnky (kategorie malé spotřebiče) – transformátory.

Zpětná vazba z provedeného svozu je informativní na základě údajů dopravce. Pokud je popsaná situace jiná (kompletnost, důvody nenaložení objednávky) uvítáme zpětnou vazbu. Napomůže to zjednání nápravy.

Nekompletnost prověřujeme u každého sběrného místa a vyhodnocení odchází automaticky jako informace jeho provozovateli. Opakující se vysoký výskyt nekompletnosti řešíme.

Z dlouhodobého vyhodnocení vyplývá, že nejčastěji je způsobena nelegální činností obsluhy sběrného místa, nelegální činností konečného uživatele (do 10 %), v neposlední řadě pak krádežemi z důvodu nedostatečného zabezpečení sběrného místa.

Připomeňme si ještě, co obsahuje elektrozařízení, které lze označit za kompletní:

  • hnací část (motor, kompresor, topné těleso, indukční či mikrovlnný zdroj, apod.),
  • hnanou část (např. převodovka, buben, plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chladicí okruh),
  • nosnou konstrukci či plášť.

Zpět na Newsletter 2022