Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2022 Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Vážení přátelé,

uplynulý půlrok byl plný událostí a proto jsme se rozhodli, že vydáme náš informační zpravodaj Ewin i mimo obvyklý podzimní termín.

Po více než roce od účinnosti zákona o výrobcích s ukončenou životností se MŽP podařilo k němu vydat prováděcí vyhlášku, na kterou jsme již netrpělivě čekali. Vyhláška totiž upřesňuje mnohá ustanovení zákona, bez nichž nejsme schopni dokončit podklady nutné k podání žádosti k vydání nového oprávnění k provozování kolektivního systému. Na přípravu a realizaci této žádosti jsme zákonem dostali dva roky, které nám ale pozdní vydání vyhlášky podstatně zkrátilo. Termín pro podání ale nikdo neprodloužil... Děkujeme všem obcím, které s námi od loňského roku absolvovali přechod na smlouvy upravené podle nového zákona s neuvěřitelnou ochotou, vstřícností a především rychlostí! Věřím, že velký díl na tom má předchozí projednání a úprava smlouvy podle připomínek Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR!

Teď se ale věnujme pozitivnějším věcem. Opět nám narostl objem sebraných spotřebičů - sebrali jsme rekordní množství 53 242 tun (o 8% více než v roce 2020), což generuje nemalý přínos především pro životní prostředí, ale zároveň to významně přispívá k úspoře surovin, které nemusíme získávat z primárních zdrojů. Konkrétní čísla vám ukáže enviromentální vyúčtování, které v Ewinu najdete a které jsme v dubnu rozesílali spolupracujícím městům a obcím. Na druhou stranu míra sběru, která měla v roce 2021 dosáhnout 65 %, se jeví jako velmi vzdálená meta, ale to není jen problém ČR, ale celé EU. Pozitivně musíme hodnotit, že celkové stanovené míry sběru jsme sice nedosáhli, ale zákonem požadovaných 65 % jsme dosáhli v komoditách, které obsahují nejvíce nebezpečných látek - tj. chlazení, obrazovky a světelné zdroje. Dle našeho názoru by se tímto směrem měla ubírat i legislativa EU - klást důraz na podchycení nebezpečných látek a nikoli stanovovat plošné cíle, které jsou navíc nerealistické. Nicméně bojujeme o každé kilo a stoupající cena kovů nám umožnila zvýšit motivační odměny za sběr jak obcím, tak i prodejcům.

Dále se v Ewinu dočtete o výsledcích výběrových řízení na dopravce a zpracovatele. U dopravců jsme se zaměřili především na optimalizace svozových oblastí a snížení počtu překládek, především u chlazení. U zpracovatelů jsme kladli důraz na plnění všech zákonem daných povinností. Jedním z důležitých kritérií výběru byla buď již získaná certifikace dle norem CENELEC, nebo schopnost ji absolvovat v zákonem požadovaném termínu k 1. 7. 2023. Kromě zvýšení kvality zpracování a sjednocení podmínek pro všechny zpracovatele elektroodpadu si od povinné certifikace slibujeme i odklon toku zejména velkých spotřebičů ze železného šrotu do zpětného odběru. S tím souvisí i vývoj nekompletnosti spotřebičů, které jsou nám předávány. Potvrzují se trendy předchozích let - když stoupá cena kovů, stoupá i nekompletnost a naopak.

Doufám, že vás informace z tohoto vydání Ewinu zaujmou a přeji vám krásné prožití léta.

Váš

Roman Tvrzník
Předseda představenstva

Zpět na Newsletter 2022