Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Patky na značky

Životní cyklus spotřebičů, které jejich majitelé předají k recyklaci, je sice u konce, přesto je čeká svého druhu reinkarnace čili převtělení. Z vysloužilých praček – přesněji řečeno jejich bubnů - se například nedávno začaly vyrábět patky pro ukotvení dopravních značek.

Postarala se o to společnost Global Recycling z Klenovic na Hané, která je jedním ze smluvních zpracovatelů Elektrowinu. Surovinu pro výrobu nového produktu, o který je velký zájem mezi technickými službami obcí a měst, si tak zajišťuje sama. Dříve plastový recyklát putoval k dalšímu využití do jiných firem.

Projekt vznikl ve spolupráci s Elektrowinem, a po dlouholeté přípravě byl naplno spuštěn v dubnu 2021. V Global Recycling už dříve z recyklovaných plastů vyráběli například terasové a plotové desky.

Kotevní patky ze 100% recyklovaného plastu jsou vhodné pro vnitřní i venkovní prostory a pro sloupky o průměru 60 mm. Vyrábějí se ve dvou verzích – pro přímé zabetonování a připevnění pomocí šroubů. Kvalita výrobku byla testována zkušební laboratoří dle ČSN EN 12899-1.

Odběratele k zájmu o výrobky z recyklátů motivuje mimo jiné zákon č. 543/2020 Sb., podle kterého je zadavatel veřejné zakázky při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona.

My v Elektrowinu vnímáme odpovědné veřejné zadávání jako proces, při kterém zadavatel nakupuje produkty, služby a stavební práce, které potřebuje, přičemž získává maximální hodnotu za peníze vytvářením prospěchu pro společnost a ekonomiku, a minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. 

V rámci ekologicky šetrných řešení je vhodné využít principů cirkulární ekonomiky s preferencí výrobků z recyklovaných materiálů.

Zadavatel veřejných zakázek má využívat potenciál trhu a umožnit nákup produktů z druhotných surovin minimálně tím, že neomezuje požadavky na primární zdroje a umožňuje tak dodání produktů vyrobených i z druhotných surovin, jejichž využití může být v některých případech i ekonomicky výhodnější.

Obecně by zadavatel měl, i při menších nákupech např. preferovat produkty s podílem recyklované složky.

Zpět na Newsletter 2021