Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Motivační program letos umožnil čerpat přes tři miliony korun

Přesně stovku žádostí o příspěvek na informovanost vyřídil Elektrowin od roku 2016, kdy byla tato možnost nově zařazena do našeho Motivačního programu. Nejvíc se ovšem Motivační program využívá k zajištění nového zabezpečení sběrných dvorů obcí a měst.

Od spuštění Motivačního programu v roce 2008 bylo celkem vyplaceno více než 43 milionů korun. Jen v letošním roce z něj žadatelé vyčerpali přes 3  miliony korun. Kladně bylo vyřízeno 124 žádostí. Nejvíc je Motivační program využíván v Moravskoslezském kraji.

S ohledem na připravovanou vyhlášku, která, jak předpokládáme, stanoví podmínky pro soustřeďování zpětně odebraných odpadních elektrozařízení s ohledem právě na možné úniky kapalin, bude v příštích letech z motivačního programu upřednostněno čerpání právě na zabezpečení proti ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Podmínky pro čerpání v roce 2022 budou vyhlašovány v jeho prvním čtvrtletí, o čemž budou dotčení partneři informováni jak na webových stránkách, tak prostřednictvím novinek v informačním systému RECOS.

K městům, která umějí prostředky z tohoto programu efektivně využívat, patří Jaroměř.

Smlouvu s Elektrowinem tady uzavřeli už v roce 2006. Během tohoto období prošel zdejší sběrný dvůr řadou změn. S narůstajícím množstvím zpětně odebraných vysloužilých elektrospotřebičů vznikala stále větší potřeba optimalizovat nejen shromažďování, ale i přepravu elektrospotřebičů ke zpracovatelům. Řešení přišlo v podobě dvou velkoobjemových wintejnerů, které byly na sběrný dvůr umístěny v roce 2010. První wintejner slouží pro ukládání logistické skupiny chlazení, druhý je určen pro logistickou skupinu velkých a malých spotřebičů.

Během letošního roku doznal sběrný dvůr zásadní změny, které pomáhají návštěvníkům k lepší orientaci i pohybu po areálu. Jedná se o vodorovné dopravní značení, zavedení jednosměrného provozu, osvětlení celého objektu, označení jednotlivých odpadů velkými žlutými cedulemi, rozšíření celého areálu o 400 m2.  K provedení popsaných změn bylo třeba vymyslet i vhodné místo pro nové umístění wintejnerů. Odpověď na již klasickou nerudovskou otázku "Kam s ním?" přišla záhy od pracovníků sběrného dvora v čele s paní ředitelkou Technických služeb PhDr. I. Kovaříkovou, kdy bylo navrženo přemístění wintejnerů do haly. Pro lepší orientaci byla vrata haly barevně sjednocena s barvou velkoobjemových kontejnerů tak, aby každý návštěvník viděl, kam může odložit vysloužilý elektrospotřebič.

Díky množství odevzdaných elektrozařízení v letošním roce bylo Jaroměři z Motivačního programu proplaceno pořízení nejen kamerového systému a manipulační techniky, ale v rámci informovanosti také nátěry a polepy vrat.

Zpět na Newsletter 2021