Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2021 Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Vážení přátelé,

uplynulý rok byl opět velmi hektický a nesl se ve znamení nejistoty spojené s pokračující pandemií.

Přesto 1. ledna 2021 začal platit nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který bude ovlivňovat naši činnost po řadu příštích let.  S jeho vydáním i zněním můžeme být vcelku spokojeni, nicméně zůstává jedno významné ALE. Tím je absence prováděcí vyhlášky, na kterou se zákon zhusta odvolává. V praxi to znamená, že neznáme přesně parametry naší budoucí činnosti. Ne že bych očekával vydání vyhlášky hned 1. 1. 2021, ale roční zpoždění je přece jen moc. Zní mi v uších připomínka Senátu, který při projednávání zákona v prosinci 2020 navrhl zákon přijmout, ale odložit jeho účinnost od 1. 1. 2022, právě proto, aby se stihly vydat prováděcí vyhlášky…

Naši činnost absence vyhlášky sice komplikuje, ale na druhou stranu zákon platí a my se musíme jeho ustanoveními řídit i za cenu toho, že budeme muset některé postupy následně upravit. Proto jsme se rozhodli, že připravíme novou smlouvu pro obce už letos. Smlouvu jsme připravili, projednali se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv ČR a jejich připomínky do návrhu zapracovali. A koncem června byla smlouva rozeslána na obce. Jsem moc rád, že drtivá většina obcí novou smlouvu již s námi uzavřela nebo ji projednává interně a k podpisu přistoupí v nejbližších dnech. Velmi jsem ocenil, že obce měly k návrhu smlouvy spíše formální dotazy než zásadní připomínky. Na pokračování spolupráce s obcemi se velmi těšíme – jsou základním kamenem naší sběrné sítě. A chtěl bych i touto cestou obcím za vstřícnost poděkovat. Rychlé uzavírání smluv beru jako potvrzení toho, že jsou obce s Elektrowinem spokojeni.

Rovněž je mi potěšením, že jsme se nově domluvili na spolupráci se Sdružením místních samospráv, které sdružuje na 2 100  především menších obcí. Nicméně i tyto obce zasluhují naši pozornost a budeme moc rádi, když s nimi navážeme užší spolupráci. Rádi zajistíme zpětný odběr i u nich, protože zákon nezná malé a velké obce a výrobcům ukládá povinnost uzavřít smlouvu s každou obcí, pokud tato o uzavření požádá. Velmi rád jsem proto prezentoval 3. 11. možnosti spolupráce na 8. republikovém shromáždění SMS hned ze dvou důvodů. Tím prvním byla možnost konečně vystoupit po dvou letech před takřka 200 delegáty, tím druhým byl fakt, že jsem mohl obcím osobně poděkovat za spolupráci v uplynulých letech.

Další faktorem, který zásadně ovlivňoval naši činnost v letošním roce, se staly ceny kovů. Ty mají z jedné strany pozitivní dopad do našich výsledků, z druhé strany se ale projevují negativně v tom, že klesá kompletnost zpětně odebraných spotřebičů a tím i výtěžnost u našich zpracovatelů. Jinými slovy – různým filutům se vyplatí vymontovat motor z pračky nebo ustřihnout kompresor u ledničky a ekonomika vítězí nad ekologií. Ale to je jen potvrzení trendu, který jsme zaznamenali i v minulosti, v letech, kdy došlo ke skokovému nárůstu výkupních cen kovů. Jako pozitivum vidím, že míra nekompletnosti sice vzrostla, ale je znatelně menší než na začátku naší činnosti. Přičítám to legislativnímu omezení činnosti sběrných surovin, zejména zákazu výkupu za hotové.

Závěrem si Vás, milé čtenáře, dovolím upozornit na jeden milník, o kterém se v dnešní Ewinu dočtete – letos se nám podařilo překročit metu 500 000 tun zpětně odebraných výrobků. Myslím si, že je to velmi slušný výsledek.

S přáním pevných nervů, ještě pevnějšího zdraví a mnoha úspěchů v nadcházejícím roce

Váš

Roman Tvrzník
Předseda představenstva

Zpět na Newsletter 2021