Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2021 Zvýšili jsme čtvrtletní odměny

Situace na trhu umožnila opět zvýšit obcím čtvrtletní odměny za velké a malé spotřebiče

Již před pěti lety jsme provázali část odměn obcím na výnosy z prodeje materiálů od zpracovatelů, a to zejména z důvodu podpory sběru v době, kdy je tendence některé spotřebiče – zejména sporáky, nebo pračky zařazovat do kovových odpadů a předávat je výkupnám – tedy mimo legální tok zpětně odebraných odpadních elektrozařízení. K tomuto tvrzení nás opravňuje dlouhodobé sledování vývoje cen železných a neželezných kovů a vliv tohoto vývoje na zpětně odebrané množství odpadních elektrozařízení, kdy se nízká výkupní cena projevuje právě ve zvýšení zpětně odebraného množství a naopak.

Graf: závislost sběru komodit na vývoji ceny železa (zeleně)

V loňském roce jsme v důsledku snížení cen na trhu kovových odpadů snižovali i čtvrtletní motivační odměny za velké a malé spotřebiče. V letošním roce, kdy se situace na trhu opět obrátila, jsme čtvrtletní motivační odměny zvýšili, i když jsme jim dali jinou podobu. Při stanovení výše odměny za velké a malé spotřebiče jsme se navíc rozhodli zohlednit přístup měst a obcí a odměnit více ty, které dokáží motivovat občany k odevzdávání spotřebičů na sběrné místo, případně více kontrolovat zda se neodevzdávají na místa, která nejsou v souladu s legislativou. Nahradili jsme dosavadní paušální odměny, které byly pro všechny stejné, odměnou podle čtvrtletní výtěžnosti. Stejně tak vypočítáváme roční odměny za roční výtěžnost každého města a obce. Výše základní (smluvní) odměny se nezměnila a nemění se ani výše roční odměny. Rozdělili jsme odměňování obcím nad 2000 obyvatel a do 2000 obyvatel, a to s ohledem na objednávané množství, výtěžnost dosahovanou díky menšímu počtu obyvatel a celkově nákladovosti provozu sběrných dvorů v malých obcích, které mívají otevřeno 1-2x týdně. Pro malé obce máme také zaveden program Recyklujte s hasiči, který je zejména pro fungování v malých obcích přizpůsoben.

Od 1. 7. 2021 tak byla pro obce nad 2000 obyvatel zavedena čtvrtletní motivační odměna za 1 kg velkých a malých spotřebičů v minimální výši 0,55 Kč, v maximální pak 1,05 Kč. Při umístění do wintejnerů lze dosáhnou celkové čtvrtletní odměny až 1,55 Kč. A konečně spolu s roční odměnou tak lze získat až 3,05 Kč za kilogram volně ložených spotřebičů, respektive 3,55 Kč za ty, které budou umístěny do wintejnerů.

Smluvní odměna 0,15 Kč za každé kilo a roční odměna za výtěžnost 0 – 2 Kč/kg velkých a malých spotřebičů na obyvatele zůstává samozřejmě nezměněna. Jen na doplnění – za loňský rok byla průměrná výše roční odměny za výtěžnost 1,47 Kč/kg, více než 40 procentům obcí si za roční odevzdané množství velkých a malých spotřebičů doúčtovala částka 1,20 Kč/kg. Téměř třetina obcí si doúčtovala dokonce 2 Kč/kg. Průměrná odměna za velké a malé spotřebiče tak dosáhla 1,98 Kč/kg.

Od 1. 7. 2021 jsme stanovili výši motivační odměny za sběr velkých a malých spotřebičů takto:

Čtvtletní odměna velké a malé
spotřebiče podle výtěžnosti

Kč/kg
do 0,5 kg/obyvatele 0,40
od 0,5 do 1,5 kg/obyvatele 0,50
od 1,5 do 2 kg/obyvatele 0,70
nad 2 kg/obyvatele 0,90

Od 1. 7. 2021 jsme stanovili pásmo odměny ve wintejneru VMS na základě průměrné naplněnosti za čtvrtletí:

Průměrná čtvrtletní hmotnost
převzatých kontejnerů

Kč/kg
do 3 tun -
více než 3 tuny a méně než 5 tun 0,20
od 5 tun 0,50

Celková odměna za velké a malé spotřebiče se tedy po této změně pohybuje mezi 0,55 a 3,55 Kč/kg.

Odměna pro ostatní spotřebiče (chlazení, včetně výtěžnosti wintejnerů CH, TV, světelné zdroje) zůstává zachována ve smluvní výši 0,15 Kč/kg.

I když se možná zavedený způsob odměňování zdá složitější, věříme, že je spravedlivější a více oceňuje ty obce, nebo provozovatele jejich sběrných míst, které jsou vstřícnější ke spolupráci a aktivnější ve směrování občanů ke správnému nakládání se zpětně odebranými výrobky. K tomu poskytujeme také další podporu – ať již ve formě článků do místních tiskovin a zpravodajů, tak při realizaci informačních aktivit financovaných z Motivačního programu.

Zpět na Newsletter 2021