Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2018 Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Editorial pana Romana Tvrzníka, předsedy představenstva

Vážení přátelé,

jak je naším dlouholetým zvykem, chci se s Vámi, našimi milými partnery, podělit o výsledky našich aktivit za uplynulý půlrok.

K hlavním úkolům, které nám byly stanoveny evropskou směrnicí, potažmo zákonem o odpadech, patřilo zajištění přechodu na vykazování nových šesti skupin namísto současných deseti a rozšíření působnosti platné legislativy na další druhy elektrozařízení. Zdánlivě by se mohlo zdát, že se jedná pouze o kosmetickou záležitost, ale opak je pravdou. Tato změna totiž zasahuje všechny oblasti činnosti ELEKTROWINu.

V první řadě jsme museli požádat MŽP o změnu našeho zápisu do Seznamu výrobců, který nás opravňuje plnit povinnosti výrobců. Popis změn a nastavení procesů provozování kolektivního systému byl ministerstvem shledán jako vyčerpávající a naší žádosti bylo vyhověno. Tímto rozhodnutím jsme oprávněni plnit povinnosti výrobců v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Poté následovaly další změny – pro výrobce jsme připravili převodník, který jim usnadňuje převod současných skupin a podskupin na nové. Další krok představovalo nové nastavení informačního systému RECOS, jeho testování a doplnění manuálu. Na závěr jsme novinky promítli i do aktualizace ceníku recyklačních příspěvků.

Na změny jsme museli připravit i naše hlavní partnery v oblasti sběru. Navenek nepůsobí příliš rozsáhle a složitě, ale jedná se o poměrně značné zásahy do našeho informačního systému. Ruku v ruce se změnou logistických a zpracovatelských skupin došlo i na změny ve financování zpětného odběru. Protože se striktně vyhýbáme křížovému financování, museli jsme současné rezervy rozdělit podle nových skupin, což opět byla velmi komplikovaná záležitost.

Takže rozhodně jsme se poslední půlrok nenudili. O to více si cením, že se nám podařilo oslovit i výrazný počet výrobců elektrozařízení, která pod zákon o odpadech spadají nově. Svědčí to o dobré práci našeho klientského servisu a především o pozitivním vnímání značky ELEKTROWIN jako kompetentního a spolehlivého partnera výrobců. A to vnímám zase já jako největší přidanou hodnotu uplynulých 13 let naší činnosti.

Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hodně trpělivosti s úspěšným plněním zbývajících úkolů letošního roku, pohodu o vánočních svátcích, hodně zdraví a úspěšné vykročení do roku 2019.

Váš

Roman Tvrzník
Předseda představenstva

Zpět na Newsletter 2018