Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana O nás Newsletter Newsletter 2017 RECOS 4.1 je připraven odstartovat

RECOS 4.1 je připraven odstartovat

Na jedné straně nové funkcionality, na druhé přehledná struktura, v úhrnu maximalizovaný uživatelský komfort. To vše mohou partneři společnosti ELEKTROWIN čekat od nové verze systému RECOS. Ta bude po náročném finálním odlaďování už brzy zavedena do praxe.

Celý systém je mimořádně komplexní. Náročnost navazujících operací si vyžádala delší dobu na jeho přípravu. Dodavatel ale v současné době finišuje s veškerými pracemi tak, aby nový RECOS 4.1 mohl co nejdřív začít sloužit všem uživatelům, partnerům ELEKTROWINu.

Jedním z posledních kroků, které je třeba dokončit před ostrým startem, je příprava uživatelských manuálů. Z přechodu na RECOS 4.1 tak nemusí mít nikdo obavy.

Z uživatelského pohledu nejvýznamnějším zjednodušením, které přispěje k vyššímu uživatelskému komfortu, je sjednocení všech variant spolupráce s jedním parterem pod jednu hlavičku – tzv. TOP partnera. V dosavadní verzi měl každý partner více přístupů s ohledem na jednotlivé varianty spolupráce v celém systému odděleného sběru, zpětného odběru a recyklace spotřebičů. Teď má možnost, v případě, že to je pro něho vhodné, mít uživatelský přístup ke všem variantám spolupráce najednou.

Nová verze umožní také zpětnou vazbu v reálném čase: Nabídne možnost podat okamžitě po nějakém zjištění podnět, kterým se bude zabývat buď ELEKTROWIN, nebo jiný příslušný subjekt. V případě zjištění vztahující se ke svozům, je tato možnost omezena 14 dny po potvrzení svozu dopravcem.

RECOS 4.1 umožní vytvářet sestavy podle libovolných parametrů, například logistických skupin, nebo období. Přibude možnost přímo hlásit například poškození sběrných nádob. Podklady pro fakturaci sběrných míst budou pro všechny generovány a zasílány e-mailem, tak jak to nyní probíhá u obcí a u prodejců. Do reportů přibude jejich přehled za celé období spolupráce.

Systém dokáže za pomoci GPS určit polohu WINTEJNERŮ, které budou postupně vybaveny čipy, stejně jako je to nyní u MINIWINŮ.

Nemělo by už docházet ani k situacím, kdy svozová firma „nepobere“ celý připravený náklad spotřebičů a na zbývající množství je třeba vystavit novou objednávku. RECOS 4.1 ji totiž vygeneruje automaticky, pokud dopravce při dokončení svozu v informačním systému uvede, že se mu objednaný počet kusů nevešel do auta. Může uvést i jiné důvody – o těch se sběrné místo dozví okamžitě při ukončení svozového listu dopravcem. S důvody nenaložení je sběrné místo seznámeno automatickým avízem a může pak samozřejmě prostřednictvím podnětů v informačním systému okamžitě reagovat.

A přibude ještě jedna novinka, kterou určitě ocení města a obce. V reálném čase budou moci zjistit, jaké jsou jejich aktuální možnosti čerpání odměn z motivačního programu. V RECOS 4.1 si mohou žádost rovnou vystavit – ve formátu pdf jim bude rovnou doručena na mail k vytištění.

Zpět na Newsletter 2017