Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Spotřebitelé Co s bateriemi a akumulátory? Kam odložit staré baterie a akumulátory

Kam odložit staré baterie a akumulátory

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví.

Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat k likvidaci a recyklaci na mnoha místech, která jsou označena jako místa zpětného odběru.  Nebo je můžete odevzdat společně s vysloužilým elektrozařízením.   

 

Více informací na www.ecobat.cz