Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Spotřebitelé Co s bateriemi a akumulátory? Co jsou primární články, baterie a akumulátory

Co jsou primární články, baterie a akumulátory

PRIMÁRNÍ ČLÁNEK

je nejčastěji používaný zdroj energie pro elektroniku – lidově označovaný např. jako „tužková baterie“ – chemický zdroj energie.

BATERIE

je bezesporu nejrozšířenější a nejpoužívanější termín pro chemický zdroj elektrické energie. Bývá často, avšak nesprávně, používán v souvislosti s obyčejnými tzv. primárními články (např. AA tužkové baterie, apod.). Výrazem BATERIE lze totiž správně označit pouze elektrochemický zdroj, sestavený z více článků (např. autobaterie).

AKUMULÁTOR

je elektrochemický zdroj elektrické energie. Pro upřesnění je nutné dodat, že se jedná o zdroj stejnosměrného elektrického proudu. Základní vlastnost akumulátoru, či schopnost chceme-li, je akumulace elektrické energie (kumulovat čili hromadit, odtud název akumulátor).

 

 Zajišťováním zpětného odběru přenosných baterií v České republice se zabývá kolektivní systém ECOBAT s.r.o. (www.ecobat.cz). ELEKTROWIN a.s. úzce spolupracuje s ECOBAT s.r.o. v oblasti plnění povinností výrobců elektrozařízení, která obsahují baterie a akumulátory.