Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Výrobci, dovozci Řešení pro solární panely - provozovatelé Výpočet výše příspěvku pro provozovatele solárních elektráren

Výpočet výše příspěvku pro provozovatele solárních elektráren

Dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR, se minimální úhrnná výše příspěvků na zajištění financování nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů stanoví v závislosti na hmotnosti elektroodpadu ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.

Příspěvek = M x sazba

kde:

M představuje hmotnost solárních panelů (pro výpočet nelze použít skutečnou hmotnost solárních panelů, ale je nutné ji vypočítat dle níže uvedeného vzorce - viz vyjádření MŽP níže)

Sazba = minimální sazba činí 8,50 Kč/kg

Údaj o hmotnosti se určí podle vzorce:

M = P x K   

kde:  

M představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.  

P představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané Energetickým regulačním úřadem uvedený ve wattech (Wp).  

K představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu; tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg.   

 

„S ohledem na výše uvedené je třeba v případě tzv. historických solárních panelů aplikovat pouze tzv. „výpočtovou“ hmotnost, tedy hmotnost stanovenou na základě přepočtu z výkonu solární elektrárny.“

                                            Ing. Jan Pavlíček, Ministerstvo životního prostředí