Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Vaše zákonné povinnosti

  • Zajistit financování sběru, přepravy a recyklace solárních panelů instalovaných do 1. 1. 2013, a to formou splátek částky stanovené na základě prováděcího právního předpisu v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 prostřednictvím kolektivního systému
  • Příspěvek je stanoven na minimální hranici stanovené vyhláškou, a to ve výši 8,50 Kč/kg, při průměrné hmotnosti solárního panelu 0,11 kg/W.
  • Zajistit recyklaci instalovaných solárních panelů po ukončení jejich životnosti v rozsahu stanoveném zákonem