Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN

Informační podpora

V rámci informační podpory má možnost každý prodejce získat informační materiály, kterými zabezpečí svoji informační povinnost vůči spotřebiteli, včetně samolepky s prostorem pro dopsání informace pro spotřebitele o možnosti odevzdání vysloužilého spotřebiče na nejbližší místo zpětného odběru vytvořeného na základě smlouvy s obcí.

Informační materiály můžete objednávat bezplatně v našem e-shopu.