Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality Konference Ekoučitel na téma udržitelnosti měla bohatý program

Konference Ekoučitel na téma udržitelnosti měla bohatý program

25. 6. 2024

O vzdělávání dětí se hodně hovoří - o obsahu, o formě... Ale nejdůležitějším článkem je učitel, který zaujme, nadchne a nezapomenutelně vybaví svoje žáky pro život! Podpora a poskytnutí potřebných informací je jeden z nejdůležitějších úkolů Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který spolu s ECOCHEESE organizačně řídíme. Na dílčích projektech se pak podílejí další společnosti, ale důležitý je grunt. A o tom by učitelé mohli vyprávět! Děkujeme našim Ekoučitelům a za uspořádání konference Recyklohraní aneb Ukliďme si svět na důležité téma!

Dvoudenní program výjezdní Konference Ekoučitel na téma Udržitelná spotřeba a oběhové hospodářství byl nabitý zajímavými přednáškami, workshopy a exkurzemi s cílem pojmout toto aktuální téma co možná nejobsáhleji.

Více než 40 účastnic z řad pedagogů zapojených do Recyklohraní se tentokrát sešlo 6. – 7. června na příjemném místě Dočkalova mlýna u Havlíčkova Brodu. Do tématu udržitelnosti všechny uvedla ve své prezentaci Blanka Machová z poradenské společnosti CIRAA. O plýtvání ve školních jídelnách, což se ukázalo jako palčivé téma, hovořila Denisa Rybářová z projektu Zachraň jídlo. Program dále pokračoval představením aktivit Pedagogické knihovny z úst Lady Čubové, která se postarala také o příjemný večerní program na téma léčivé síly hlasu.

Posluchače následně velice zaujala prezentace možností zpracování textilu do podoby kompozitních materiálů, kterou přednesla Pavlína Pokorná ze společnosti Dimatex CS. Lenka Lipanská ze ZŠ Třebotov představila pestrou paletu projektů, kterými společně s žáky tvoří udržitelné, tvůrčí a motivující prostředí v jejich škole i komunitě obce.

Odpolední blok workshopů přinesl možnost upcyklace - vytvořit si vlastní motiv pro tisk na textil pomocí techniky linoryt nebo diskusní kroužky na téma překážek i úspěchů v procesu realizace participativních projektů na jednotlivých školách. Nechybělo ani představení nejnovější EKOABECEDY, která se tentokrát věnuje problematice plastových obalů.

V průběhu programu jsme přivítali i zástupce některých partnerů Recyklohraní. Novinky ve svém oboru představili manažer neziskového projektu Remobil Jiří Šmejkal, manažerka sběrné sítě Elektrowin Taťána Modlová a ředitelka obchodního oddělení společnosti Ecobat Kateřina Vránková.

Ve večerních hodinách si účastnice pod vedením muzikoterapeutky Lady Čubové vyzkoušely relaxační hlasová cvičení jako jednu z cest k udržitelnosti ve své vlastní práci.

 

Závěr programu patřil druhý den dvěma zajímavým exkurzím. V čistírně odpadních vod v Perknově zažily účastnice cirkularitu na vlastní oči. Odvodněný čistírenský kal je totiž dodáván do kompostárny na výrobu hnojiv a také bioplynu využitelného na výrobu elektřiny, tepla a biometanu. V recyklačním závodu společnosti RUMPOLD – RCHZ pak mohly sledovat kompletní zpracování vyřazených chladících zařízení od svozu po rozdělení recyklátu na jednotlivé frakce.

„Výjezdní konference pořádáme již řadu let a pro mnoho účastníků se staly místem nejen pro získávání nejnovějších informací od prezentujících odborníků, ale především možností pro sdílení zkušeností z praxe se svými kolegy a kolegyněmi,“ upřesňuje Hana Ansorgová, ředitelka Recyklohraní, a dodává: „Máme vždy radost, když se sejde příjemná skupina lidí, kteří jsou zapálení do tématu ochrany životního prostředí a předávání lásky k přírodě svým žákům a studentům.“