Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality Zvýšení příspěvku na podporu zpětného odběru odpadních elektrozařízení v obcích

Zvýšení příspěvku na podporu zpětného odběru odpadních elektrozařízení v obcích

27. 7. 2021

Při stanovení výše odměny jsme se rozhodli zohlednit přístup měst a obcí a odměnit více aktivní obce, které dokáží motivovat občany k odevzdávání spotřebičů na smluvní místo či místa zpětného odběru. Nahrazujeme dosavadní paušální, pro všechny stejné odměny, motivační odměnou podle čtvrtletní výtěžnosti. Výpočet probíhá stejným způsobem jako vypočet roční odměny za roční výtěžnost na obyvatele obce. Výše základní (smluvní) odměny se nemění a nemění se ani roční odměna. Pro zajímavost – za rok 2020 byla průměrná výše odměny za výtěžnost 1,47 Kč/kg, kdy si více než 40 % obcí za roční odevzdané množství velkých a malých spotřebičů doúčtovala 1,20 Kč/kg a téměř třetina obcí si doúčtovala 2 Kč/kg. Průměrná odměna za velké a malé spotřebiče tak dosáhla 1,98 Kč/kg.

Nezapomeňte také, že k motivační podpoře zpětného odběru odpadních elektrozařízení také nabízíme články do vašich zpravodajů s možností doplnění výsledků za loňský rok a s výčtem důvodů proč odevzdávat spotřebiče ke zpětnému odběru. Často jste zveřejňovali námi zaslané Osvědčení o podílu obce na zlepšení životního prostředí za rok 2020. To nás velmi těší a pevně věřím, že se nám takovými kroky postupně podaří změnit postoj občanů a vést je k odpovědnému chování v oblasti nakládání s odpadními elektrozařízeními.

Více informací se dozvíte zde.