Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality Lithiové baterie a požární bezpečnost

Lithiové baterie a požární bezpečnost

13. 10. 2019

S ohledem na zvyšující se počet zahoření a požárů vzniklých nesprávným skladováním a zacházením s lithiovými bateriemi, doporučujeme ověřit způsob zavedený na vašich sběrných místech a ve firmách. V případě zjištění nedostatků považujeme za vhodné zavést opatření níže popsaná RNDr. Kratochvílem ze společnosti Ecobat s.r.o.

V dnešní době dochází k rychlému rozšiřování elektrických a elektronických zařízení, které vyžadují vysokoenergetické přenosné zdroje elektrické energie. Příkladem je nastupující rozvoj e-mobility. Významně se na trhu uplatňují nové typy baterií a akumulátorů a v této oblasti začínají dominovat lithium-iontové, lithium-polymerové a primární baterie s obsahem kovového lithia.

Použité baterie a akumulátory ve fázi sběru, shromažďování, skladování a zpracování často nejsou většinou dostatečně chráněny proti vzájemnému zkratování nebo mechanickému poškození. V důsledku toho dochází stále častěji při nakládání s použitými lithiovými bateriemi k incidentům (požáry, exploze), a to i na území České republiky. Problematika bezpečného nakládání s použitými bateriemi se netýká jen kolektivních systémů (například ECOBAT), ale v různé míře i všech sběrných dvorů obcí a skladových areálů odpadářských firem.

Proč mohou být lithiové baterie nebezpečné?

V případě primárních baterií je v nich obsaženo kovové lithium, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem. Lithium iontové a lithium polymerové akumulátory obsahují řadu látek s vysokým podílem chemicky vázaného kyslíku, a tudíž podporující hoření. Materiály záporných elektrod jsou samy o sobě hořlavé a nezřídka na vzduchu samozápalné.

Incidenty při nakládání s použitými bateriemi a akumulátory mohou být způsobeny nezamýšleným zkratem nebo mechanickým porušením článku či baterie. Při zkratu díky vysokým proudům dochází k mimořádnému zahřátí vodivých médií, které mohou iniciovat hoření okolních látek, mechanické poškození pevných obalů baterií a reakce je pak urychlena snadným přístupem vzdušného kyslíku.

Na jaké typy baterií si dát pozor?

V každém případě požární rizika rostou při zvýšené koncentraci některých typů lithiových baterií. ECOBAT považuje všechny lokality, kde se vyskytuje více než 30 kg lithiových baterií, za provozovny se zvýšeným rizikem.  Jedná se především o následující skupiny baterií:

 • knoflíkové lithiové baterie (používané v běžných spotřebitelských elektrozařízeních, placatý celokovový tvar, označení například CR2032, CR2450, CR123 a podobně)
 • primární články LiSOCl2 (regulace, měření, průmyslová automatizace, články běžných tvarů od tužkových do velkých monočlánků, označení například TL-5902, LS-14250 a podobně, často s kovovými svorkami)
 • lithiové nabíjecí průmyslové články a sady (repase akumulátorů do nářadí, elektrokol, typické jsou pestré barvy článků, v případě sad pak nahé kovové plochy)
 • lithium polymerové články (dříve používané zejména modeláři, dnes prakticky ve veškeré běžné elektronice – PC, mobily a podobně, mají pouze měkký hliníkový obal, často jsou články nafouklé)

Opatření na zvýšení požární bezpečnosti

ECOBAT v posledním roce zavedl několik zásadních bezpečnostních opatření, která zároveň doporučuje všem svým sběrovým partnerům:

 1. Zajistit vhodné místo a způsob skladování
  Skladujte baterie v dobře větraném, suchém a chladném prostředí, nenechávejte boxy s bateriemi na přímém slunci, u zdrojů tepla nebo na dešti. Při větším a pravidelném výskytu lithiových baterií zvažte pořízení speciálního přístřešku pro jejich skladování, který umístěte v dostatečné vzdálenosti od provozních a administrativních budov. ECOBAT má v nabídce přístřešky Battery Home II a IV a je připraven zajistit jejich dodání a montáž.
 2. Ponechat baterie v původních obalech
  Vyřazené baterie, které k vám byly dodány v původních obchodních obalech, jsou s největší pravděpodobností částečně nebo úplně nabité. Proto je nikdy z těchto obalů nevyndávejte. Zabráníte tak jejich možnému zkratování a následnému zahoření.
 3. Skladovat baterie v pevných boxech
  ECOBAT svým sběrovým partnerům dodává pevné plastové boxy Integra (55 l) nebo Battery box (550 l), které jsou pro skladování použitých baterií určeny. Mohou být použity i kovové sudy, které však musí být opatřeny nevodivou vložkou. V žádném případě se lithiové baterie nesmí skladovat ani přepravovat v obalech typu big-bag, protože pak dochází k jejich vzájemnému pohybu, tření a možnost vzájemného zkratování se zvyšuje.
 4. Manipulovat opatrně
  Udělejte vše pro to, abyste mechanicky nepoškodili lithiové baterie. Zásadně nepřesypávejte baterie z jednoho boxu do druhého nebo při třídění baterie do boxů nevhazujte, ale opatrně vkládejte. Ve zvýšené míře toto platí pro firmy, které provádějí demontáž elektroodpadu a které musí baterie z demontovaného zařízení odstraňovat. Zvláště opatrně nakládejte s měkkými Li-Pol články. ECOBAT vám v brzké době nabídne speciální bezpečnostní obálky. Prozatím je vhodné nafouklé Li-Pol články zabalit do bublinkové folie.
 5. Zamezit zkratování článků
  Velmi často najdete mezi bateriemi celokovové články nebo sady článků s nahými kovovými svorkami. Toto se týká nejen lithiových baterií, ale velmi často i NiCd článků. V takovém případě je vhodné zaizolovat kovové části izolační páskou, zabalit do smršťovací folie nebo použít karton. Dalším vhodným opatřením je prosypávat baterie ve skladovacích boxech sypkým vermikulitem, který si můžete objednat u společnosti ECOBAT.
 6. Být připraveni na mimořádné situace
  Přes všechna preventivní opatření nemůžeme zcela vyloučit, že dojde k zahoření některého ze skladovaných lithiových článků. V takovém případě je vhodné mít ve skladu připraven zásobník s pískem a hořící článek rychle pískem zasypat. ECOBAT má pro tyto případy připraveny i speciální zhášecí deky na bázi sklených vláken nebo „polštáře“ naplněné vermikulitem. Boxy s lithiovými bateriemi (pokud musí být uskladněny v interiéru) musí být snadno a rychle přemístitelné mimo halu běžnou manipulační technikou. ECOBAT bude v nejbližší době testovat některé speciální hasicí látky s cílem vybavit postupně větší skladové prostory co nejúčinnějšími hasicími přístroji. Samozřejmostí by mělo být vybavení skladů kouřovými detektory a pro monitoring zvýšených teplot je možné použít nákladnějších termo kamer nebo levnějších pyrometrů.

Závěr

Je nepochybné, že v oboru vývoje nových technologií přenosné energie, které jsou založeny na lithiových bateriích, došlo k velkému podcenění otázek jejich bezpečnosti. Lithiové baterie dominují a s rozvojem elektro-mobility se začneme setkávat s těmito nepříliš bezpečnými výrobky třeba v tunelech nebo podzemních garážích. Legislativní regulace této problematiky je v nedohlednu, a proto nám nezbývá v následujících letech nic jiného než postavit protipožární opatření jako nejvyšší prioritu při sběru a recyklaci použitých baterií. Zvýšené náklady na zajištění bezpečnosti chceme pokrýt zvýšením poplatků od výrobců.