Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE SLUŽEB V OBLASTI SVOZU A PŘEPRAVY ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROODPADŮ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE SLUŽEB V OBLASTI SVOZU A PŘEPRAVY ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROODPADŮ

22. 7. 2016

Výzva k přihlášení do výběrového řízení na dodavatele služeb v oblasti svozu a přepravy elektrozařízení a elektroodpadů

Firma: ELEKTROWIN a.s.

Sídlo: Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

IČ: 27257843

vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele služeb v oblasti svozu a přepravy elektrozařízení a elektroodpadů pro jednotlivé regiony a / nebo celou ČR.

 1.  Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.
 2. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat elektronickou poštou na následujících kontaktech:
 3. Žádost o zadávací dokumentaci musí obsahovat:
  • Název dopravce;
  • IČO;
  • Kontaktní osobu za dopravce (včetně adresy, e-mailu, telefonu);
  • Kopii koncese pro provozování silniční dopravy, nebo Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů s uvedením oprávnění k podnikání v oblasti Silniční motorové dopravy v profesních kvalifikačních předpokladech – dokumentace nebude zaslána žadateli, který koncesi nepředloží.
 4. Výběrové řízení je vedeno v českém jazyce.
 5. Zadávací dokumentace bude přihlášeným společnostem odeslána 8. 8. 2016 a tímto dnem začne soutěžní lhůta. Uzávěrka přijímání nabídek je stanovena na 28. 8. 2016. Vyhlášení výsledku VŘ je očekáváno v průběhu října 2016.
 6. Společnost ELEKTROWIN a.s. prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
 7. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo změnit podmínky zadání. Změnu podmínek sdělí ELEKTROWIN a.s. všem přihlášeným společnostem. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů spojených s vypracováním nabídky.