Přihlášení pro akcionářePřihlášení Recos 4EN
Úvodní strana Aktuality Kontroly ČIŽP v roce 2017

Kontroly ČIŽP v roce 2017

20. 3. 2017

Upozorňujeme poslední prodejce na nutnost plnění povinností stanovených zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

ČIŽP se podle plánu kontrol pro letošní rok zaměří také na činnost posledních prodejců – tedy na zpřístupnění informací o zpětném odběru, bezplatnost zpětného odběru v rámci internetového prodeje v místě dodávky (soulad s § 37k odst. 4, písm. a) zákona o odpadech) a plnění povinnosti u velkých prodejců s prodejní plochou nad 400 m2 – tedy zpětně odebírat elektrozařízení do rozměru 25 cm bez nároku na nákup nového elektrozařízení (soulad s § 37k odst. 4, písm. b) zákona o odpadech). Dále se kontroly zaměří na předávání zpětně odebraných elektrozařízení dalším osobám v rámci systému zpětného odběru v souladu se zákonem a na možné úniky.

Pomáháme k naplnění povinností posledních prodejců, kteří jsou v našem systému zaregistrovaní a kteří předávají zpětně odebraná elektrozařízení našemu systému – využijte našich bezplatně dodávaných materiálů – označení prodejny,  informační materiály povinné informace dle zákona.